Всі новиниОголошення

Оголошення про проведення конкурсу проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2023 році за рахунок коштів бюджету Тростянецької міської територіальної громади

Тростянецька міська рада оголошує конкурс проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2023 році за рахунок коштів бюджету Тростянецької міської територіальної громади.

Організація та проведення конкурсу, проведення заходів учасниками конкурсу, моніторинг реалізації проектів здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (зі змінами, далі – Порядок).

Пріоритетні завдання (напрями), на виконання яких повинні спрямовуватися проекти, розроблені учасниками конкурсу:

  • охорона здоров’я та профілактика захворювань;
  •  соціальна підтримка та адаптація інвалідів, безробітних,    малозабезпечених, багатодітних сімей та осіб похилого віку;
  • охорона довкілля;

– збереження та відновлення культурної спадщини;

  • надання соціальних послуг;
  • волонтерська діяльність та благодійні заходи;
  • патріотичне виховання;
  • статутна діяльність громадських організацій, спрямована на розв’язання проблем, актуальних під час воєнного стану.

Перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані організатором конкурсу.

1) проведення конференцій, круглих столів, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, виставок, культурно-мистецьких, просвітницьких та інших заходів, спрямованих на реалізацію цілей та пріоритетних завдань конкурсу;

2) видання довідників, брошур, буклетів, інформаційних листівок;

3) розробка та видання методичних матеріалів;

4) види діяльності, пов’язані з організацією проведення волонтерської  та благодійної діяльності;

5) проведення форумів інститутів громадського суспільства, засідань громадських рад, творчих спілок, заходів з обміну досвідом роботи з вітчизняними та іноземними інститутами громадянського суспільства.

Види діяльності в рамках виконання пріоритетних завдань конкурсу не повинні суперечити фінансово-юридичним нормативним актам.

Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за 6 місяців до оголошення проведення конкурсу.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів одного проекту складає 200 тис. грн.

Інститут громадянського суспільства, визнаний  переможцем конкурсу, бере участь у співфінансуванні проекту.

Внесок для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) може здійснюватися інститутом громадянського суспільства, який визнаний переможцем конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Інститути громадянського суспільства не допускаються до участі в конкурсі з підстав, визначених п.12. Порядку.

Для участі у конкурсі інститути громадянського суспільства подають конкурсну пропозицію, яка має бути підготовлена державною мовою і має містити:

заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що додається (форма 1), за підписом керівника інституту громадянського суспільства (або уповноваженої особи), скріпленим його печаткою (у разі наявності).

До заяви додаються належним чином засвідчені документи:

1. Опис проекту та кошторис витрат для його реалізації за відповідною формою (форма 2). В описі програми (проекту, заходу), який інститут громадянського суспільства подає у складі конкурсної пропозиції, обов’язково повинна бути зазначена інформація щодо:

– забезпечення виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та досягнення очікуваних результатів у разі зміни безпекової ситуації в умовах воєнного стану;

– рівня забезпечення безпеки учасників програми (проекту, заходу) в умовах воєнного стану.

2. Листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (якщо передбачається їх залучення до виконання проекту).

3. Інформація про діяльність інституту громадянського суспільства, за відповідною формою (форма 3).

4. Копія виписки, статуту (або коду надання доступу до результатів надання адміністративних послуг), копія довідки про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція має подаватися у друкованому та електронному вигляді.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути пронумеровані та належним чином засвідчені (підпис керівника, дата, печатка організації (у разі наявності).

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Строки подання конкурсних пропозицій: з 09 січня 2023 року по 30 січня 2023 року.

Строки проведення конкурсу:

оцінка конкурсних пропозицій та визначення їх рейтингу: 31 січня  2023 року – 03 лютого 2023 року;

затвердження організатором конкурсу переліку інститутів громадянського суспільства, визначених переможцями конкурсу – протягом 25 днів з дня визначення конкурсною комісією переможців конкурсу та на підставі інформації, наданої переможцем конкурсу.

Конкурсні пропозиції приймаються з 09 січня 2023 року по 30 січня 2023 року, щоденно в робочі дні за адресою: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Миру, 6, конкурсна комісія з проведення конкурсу проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2023 році за рахунок коштів бюджету Тростянецької міської територіальної громади з 08:00 год. до 17:15 год. З понеділка по четвер, п’ятниця з 08:00 год. до 16:00 год.  (обідня перерва: 12.00 – 13.00).

Конкурсні пропозиції оцінюватимуться за  критеріями відповідно до Порядку.

За додатковою інформацією звертайтесь до голови конкурсної комісії Міняйло Світлани Миколаївни, щоденно в робочий день Сумська обл., м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 3.

Крім того рекомендуємо опрацювати Порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (зі змінами).

  • Додатки:

ukUK
Перейти до вмісту