Керуюча справами виконавчого комітету

Костенко Алла Лаславівна

Особисті дані:

Костенко Алла Лаславівна, народилася 1 серпня 1976 року в м. Тростянець Сумської області. Заміжня. Має сина.

Освіта:

З 1983 по 1993р. р. – навчалася в Тростянецькій спеціліазованій школі 1-3 ступенів №3.

В 1999 році закінчила курси оператора ПЕОМ.

З 2004 по 2010 р.р. – навчалася в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю – маркетинг.

Досвід роботи:

З 1993 по 1997 р.р. – працювала в дитсадку «Ромашка».

З 2001 по 2006 р.р. – працювала у ПП Слабоспицького Ю.Д.

З 2006 по 2008 р.р. – працювала адміністратором кімнат відпочинку ДП «Комунжитло».

З 2008 по 2010 р.р. – призначена директором на дочірнє підприємство «Елегія».

В листопаді місяці 2010 року на 1 сесії Тростянецької міської ради 6 скликання була затверджена на посаді секретаря виконкому (керуючого справами) міської ради.

11 листопада 2015 року на 1 сесії Тростянецької міської ради 7 скликання була обрана на посаду секретаря виконкому (керуючого справами) міської ради.

18 листопада 2020 року на 1 сесії Тростянецької міської ради обрана на посаду керуючої справами (секретаря) виконавчого комітету Тростянецької міської ради.


Повноваження керуючої справами (секретаря) виконавчого комітету

9.1. Керуюча справами (секретар) виконавчого комітету планує та організовує роботу виконавчого комітету згідно Регламенту роботи виконавчого комітету Тростянецької міської ради.

9.2. Складає та контролює хід виконання плану роботи виконавчого комітету.

9.3. Організовує та забезпечує підготовку матеріалів на розгляд засідання виконавчого комітету, організовує роботу доведення рішень виконавчого комітету, розпоряджень до виконавців, завіряє і видає копії рішень виконавчого комітету, міської ради, розпоряджень міського голови, інших документів виконаних у міській раді. Організовує роботу щодо дотримання діловодства у апараті міської ради.

9.4. Організовує ведення протоколу засідань виконавчого комітету міської ради.

9.5. Контролює роботу організаційно-кадрового забезпечення діяльності виконавчого комітету.

9.6. Координує роботу зі зверненнями громадян та зворотного зв’язку.

9.7. Готовить  матеріали щодо структури апарату міської ради; пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад працівників апарату міської ради.

9.8. Контролює роботу структурних підрозділів міської ради щодо покращення надання адміністративних послуг; забезпечення реалізації державної політики щодо надання адміністративних послуг.

9.9. Керуюча справами (секретар) виконавчого комітету у межах своєї компетенції координує роботу інших відділів апарату міської ради, готує проекти рішень міської ради,  рішень виконкому та розпоряджень міського голови.

9.10. Надає інформацію про роботу виконкому по делегованих повноваженнях до органів виконавчої влади.

9.11. Вносить пропозиції міському голові щодо вдосконалення діяльності апарату міської ради.

9.12. Здійснює методичне керівництво та контроль за станом діловодства, документообігу у апараті міської ради.

9.13. Бере участь у розробленні номенклатури справ, формування архіву апарату міської ради та її виконавчого комітету, контролює питання зберігання документів виконавчого комітету.

9.14. Організовує висвітлення діяльності питань, віднесених до компетенції, у засобах масової інформації та на сайті Тростянецької міської ради.

9.15. Організовує роботу по офіційному оприлюдненню проектів рішень та рішень виконкому, розпоряджень міського голови.

9.16. Бере участь у вирішенні питань проведення виборів та референдумів у межах, визначених законодавством.

9.17. Координує роботу, у межах своєї компетенції, по формуванню плану соціально-економічного розвитку, готує пропозиції до бюджету Тростянецької міської територіальної громади, забезпечує розробку Програм громади, контролює хід їх виконання та організовує звіти про їх виконання на сесії ради.

9.18. Координує питання з розвитку інформатизації та впровадження системи управління якістю у апараті міської ради.

9.19. Керуючій справами (секретарю) виконавчого комітету підпорядковується безпосередньо:

– загальний відділ;

– відділ інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю;

– відділ інформаційних технологій;

– центр надання адміністративних послуг.

9.20. Вносить пропозиції щодо встановлення надбавок та преміювання працівників структурних підрозділів міської ради, роботу яких контролює.

9.21. Веде особистий усний прийом громадян, розглядає письмові  звернення громадян в установленому чинним законодавством порядку.

9.22. Очолює конкурсну комісію по проведенню конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, атестаційну комісію. 9.23. Керуюча справами (секретар) виконавчого комітету виконує інші обов’язки, покладені на нього міським головою, виконавчим комітетом, бере участь у роботі створених при Тростянецькій міській раді комісій.

ukUK
Перейти до вмісту