Тростянецька міська рада оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкту комунальної власності

Найменування об’єкту оцінки:

– житловий будинок загальною  площею 138,2 м2, що знаходяться за адресою: Сумська обл., Охтирський р-н., село Криничне, вулиця Братська, 6.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні.

Замовник та платник послуг з оцінки майна: Тростянецька міська рада, телефон/телефакс: +38 (05458)5-13-80, електронна адреса: [email protected].

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки одного об’єкта оцінки – 3000,00 грн. Вартість повинна включати вартість рецензування.

Претендентам на участь у конкурсі, необхідно надати до Тростянецької міської ради документацію, яка відповідає вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 №2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 р за № 60/28190 із змінами (далі – Положення).

  До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єкт оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єктам оцінки.

  Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього.

  Конкурсна документація претендента складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;

  документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3);

  підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4), інформація про претендента (додаток 5)).

  Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках 3-5 до Положення формою.

  Конкурсна документація подається до 08 квітня 2024 року Тростянецькій міській раді у запечатаному конверті за адресою: 42600, Сумська обл., Охтирський р-н., м. Тростянець, вул. Миру, 6.

  На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

  У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

  Конкурс відбудеться 12 квітня 2024 року в приміщенні залу засідань Тростянецької міської ради.

ukUK
Перейти до вмісту