Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту “Детального плану території, обмеженої вул. Благовіщенська, коліями станції Тростянець-Смородине, місцевим проїздом, площею 40-ї Армії, вул.Петра Соколенка та площею Шухляєва в м.Тростянець Охтирського району Сумської області”

1) Замовник: виконавчий комітет Тростянецької міської ради, вул. Миру, 6, м. Тростянець, Сумська область, 42600, тел./факс +38 (05458) 5-13-80, e-mail: [email protected]

2) вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:

– вид документа державного планування – Детальний план території, обмеженої вул. Благовіщенська, коліями станції Тростянець-Смородине, місцевим проїздом, площею 40-ї Армії, вул.Петра Соколенка та площею Шухляєва в м.Тростянець Охтирського району Сумської області. Розроблений згідно з завданням на проєктування замовника – виконавчого комітету Тростянецької міської ради та згідно рішення 17 сесії 8 скликання Тростянецької міської ради №124 від 21 квітня 2023 року “Про розробку детального плану території, обмеженої вул. Благовіщенська, коліями станції Тростянець-Смородине, місцевим проїздом, площею 40-ї Армії, вул.Петра Соколенка та площею Шухляєва в м.Тростянець Охтирського району Сумської області”. Виконавець – ФОП Пастушенко М.В.

– цілі документа:

Детальний план території визначає:

1) принципи планувально-просторової організації забудови;

2) червоні лінії та лінії регулювання забудови;

3) функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;

4) містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок;

5) доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

6) черговість та обсяги інженерної підготовки території;

7) систему інженерних мереж;

8) порядок організації транспортного і пішохідного руху;

Детальний план території розробляється з метою визначення планувальної структури і функціонального призначення території декількох кварталів міста Тростянець, параметрів забудови для реконструкції привокзальної площі з будівництвом закладів торгівлі, реконструкції транспортної інфраструктури з розширенням існуючих вулиць; визначення існуючих та прогнозованих планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок.

Територія проєктування розміщена в центральній частині міста. Квартал обмежений з північного сходу залізничними коліями, з північного заходу та заходу – вул.Благовіщенською, із півдня – вул.Петра Соколенка, за якою – території садибної житлової забудови. Основна мета проєкту – реконструкція привокзальної площі зі зміною транспортної інфраструктури, будівництвом закладів торгівлі. На території проєктування також розміщені: залізничний вокзал; індивідуальна садибна забудова, заклади торгівлі та обслуговування населення, допоміжні будівлі та споруди для обслуговування залізниці.

Водопостачання проєктованих об’єктів – від мереж централізованого водопостачання. Водовідведення – на централізовані мережі каналізації. Опалення будівель та споруд передбачається підключенням до централізованих мереж теплопостачання; а також за допомогою індивідуальних котлів (електро- та на твердому паливі). Поверхневі стічні води сплановано територією, відводяться до централізованої мережі відведення поверхневих стічних вод, частина – до лінійних дощоприймачів, очищаються на очисних спорудах поверхневої дощової каналізації і надходять до накопичувачів, звідки вивозяться асенізаційним автомобілем за окремим договором.

Побутові відходи планується збирати за допомогою роздільної системи збору контейнерами 4-х типів вмісту – для пластику, для скла, для паперу та інших відходів. Шкідливі відходи повинні вивозитись спеціалізованою організацією згідно укладених договорів із міською радою (за типом ЕКОбуса – для мешканців території проєктування або ж спецтранспортом згідно укладених договорів для установ та організацій).

Цілі СЕО:

ЦіліЗасібРезультатПримітка
Провести аналіз існуючих джерел шкідливого впливу (визначити нормативні санітарно-захисні зони) та надати рекомендації щодо покращення ситуації.    Просторово-планувальним методом (аналіз розміщення джерел на території проєктування на основі топогеодезичних знімань); Аналітичним – визначення СЗЗ за додатками 4,5,9 ДСП N 173 від 19.06.96Зменшення кількості мешканців, що постійно перебувають в зонах шкідливого впливу небезпечних об’єктів виробничого та комунального призначення/ недопущення погіршення якості життяОб’єктами, що створюють обмеження у використанні на території планування є: існуючі водонапірні башти зі свердловинами водопостачання; охоронні зони інженерних мереж. Також створюють негативний вплив виробничі об’єкти, що розташовані на півночі території планування V класу санітарної класифікації (ремонт взуття, виготовлення дублікатів ключів і т.ін). Залізнична станція та автостанція створюють обмеження (СЗЗ 100м). Також існує санітарний розрив від залізничних колій – 100м до житлової забудови. Шумове та пилове забруднення створюють залізниця та автомобільні дороги.
Проаналізувати стан довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливуЗа адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами дослідженьНе допустити погіршення якості життя в зонах шкідливого впливу існуючих об’єктів  Негативного впливу проєктованих об’єктів на довкілля, здоров’я населення не передбачається.
Виявити основні екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусомПросторово-планувальним методом (аналіз розміщення джерел на території проєктування на основі топогеодезичних знімань); за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень. Аналітичним – визначення СЗЗ за додатками 4,5,9 ДСП N 173 від 19.06.96Запропонувати спосіб вирішення/ заходи щодо запобігання негативного впливу виявлених екологічних проблемОсновні екологічні проблеми: -відсутність місцевої схеми формування екомережі, програми у сфері формування, збереження та використання екомережі. Відсутність даних досліджень щодо стану атмосферного повітря, грунту, підгрунтових водю.   Територій та об’єктів ПЗФ немає.
Визначити зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються ДДПАналітичним методомВизначити шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного плануванняОсновні документи щодо міжнародних зобов’язань у сфері охорони довкілля України: – Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №932-р.у.; Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (ратифікована Україною 29 жовтня 1996 року) – використання технологій та матеріалів, що мінімізують негативний вплив на клімат; – Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) – територія планування не входить до Смарагдової мережі; – Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Бонн, 1979 рік) – на території планування немає тварин, що належать до переліку Додатків 1,2 Конвенції;  – Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (ратифікована Україною 29 жовтня 1996 року) – опрацьовано кліматичні питання; – Рекомендації Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 03.03.2020 року №26/1.4-11.3-5650 щодо включення кліматичних питань до документів державного планування; Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року – опрацьовано кліматичні питання; – Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар – проєктні об’єкти не є джерелами викиду речовин, що руйнують озоновий шар; -Закон України “Про відходи” (статті 35-1); – Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року, схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 року №820-р.; -Національний план управління відходами до 2030 року від 20 лютого 2019 року №117-р – передбачено шляхи екологічно безпечного поводження з твердими побутовими відходами та відведені мiсця чи об’єкти їх подальшого розміщення.  
Провести аналіз розміщення забудови в межах СЗЗ, охоронних зонах інженерних мереж, надати рекомендації щодо покращення ситуації  Просторово-планувальним методом (аналіз розміщення мереж на території проєктування шляхом топогеодезичних знімань); Аналітичним – визначення СЗЗ, охоронних зон за відомчими нормами. Винесення існуючих громадських та житлових будинків за межі охоронних та санітарно-захисних зон /або перенесення мережіЗабезпечення безпечної експлуатації інженерних мереж; запобігання негативного впливу на довкілля від виходу з ладу мережВстановлення режимів використання територій, що перебувають в межах охоронних та санітарно-захисних зон
Проаналізувати стан відведення поверхневих вод з території планування та надати рекомендації щодо системи відведення поверхневих водПросторово-планувальним методом (визначення місць застоювання поверхневих стічних вод, місць пониження рельєфу території планування на основі даних топогеодезичних знімань).Усунення місць застоювання поверхневих стічних вод на території плануванняВодовідведення поверхневих вод відбувається по існуючому рельєфу.
Провести аналіз водопостачання та каналізування території планування та надати рекомендації щодо системи водопостачання та відведення по території планування на розрахунковий період з урахуванням проєктної кількості мешканців, потреб об’єктів громадського призначенняПросторово-планувальним методом (визначення місць розташування джерел водопостачання, об’єктів каналізування (їх тип) на основі даних топогеодезичних знімань)Покращення санітарної ситуації щодо якості питної води; захист питної води від просочування поверхневих вод до джерел водопостачання. Поліпшення якості питної води та водо­забезпечення споживачівПередбачається підключення до централізованого водопостачання існуючих та проєктних об’єктів. Водовідведення – до централізованих мереж.
Визначити території зі складними інженерно-геологічними умовами та надати рекомендації щодо освоєння таких ділянокПросторово-планувальним методом на основі даних топогеодезичних знімань.  Забезпечення нормального санітарного стану території.Проєктом проаналізовано існуючий ухил території та визначено, що територія планування переважно рівнинна; є підвищення в районі залізничної станції.
Визначити території з рекреаційно-туристичним потенціалом, території ПЗФПросторово-планувальним методом (визначення озеленених  територій на основі даних топогеодезичних знімань).Розвиток рекреаційної галузі населеного пункту. Забезпечення нормативного рівня озеленення ділянки проєктування.На території планування ПЗФ немає; зон охоронюваного ландшафту немає. Населений пункт має значний туристичний потенціал.
Проаналізувати та розробити заходи із покращення ситуації поводження з ТПВ по території плануванняАналітичним методом, за даними міської ради. Формування ефективної системи управління твердими побутовими відходами Очищення території планування  Покращення санітарного стану території плануванняПроєктом надано рекомендації щодо встановлення майданчиків для сміттєвих баків для роздільної системи збору ТПВ з подальшим вивезенням спеціалізованою організацією до місця складування (паспортизованого місця видалення ТПВ) шляхом вивезення спецавтомобілями
Визначити виправдані альтернативи щодо взаєморозміщення об’єктів на території проєктування, планувальної структури, функціонального зонування територіїАналітичним методомВибір найоптимальнішого варіанту планувально-просторової організації території плануванняАльтернативою може бути розміщення на території планування об’єктів житлового призначення
Оцінити наслідки виконання заходів, передбачених містобудівною документацією, для довкілля, у тому числі для здоров’я населенняАналітичним методом, методом стратегічного планування за даними подальших досліджень щодо стану довкілляНегативних наслідків реалізації містобудівної документації за умови дотримання діючого законодавства, стандартів, норм і правил не передбачаєтьсяПроєктом надано містобудівними методами засоби покращення стану довкілля та здоров’я населення

При розробленні генерального плану території враховуються:

– діюча законодавча та нормативна база;

Схема планування території Сумської області, розроблена ДП Науково-дослідним і проектним інститутом містобудування, м. Київ, у 2011 р.;

– Генеральний план м.Тростянець , розроблений комунальною організацією «Інститут генерального плану м. Києва», затверджено рішенням Тростянецької міської ради від 23.12.2016 № 480 «Про затвердження Генерального плану  м. Тростянець»;

– План зонування території (зонінг) м. Тростянець Сумської області, розроблений  ПП «Фішер – Архітектори та Інженери», затверджено рішенням Тростянецької міської ради від 26.07.2017 № 171 «Про затвердження Плану зонування території (зонінг) м. Тростянець Сумської області.

– вихідні дані Тростянецької міської ради щодо планів та програм соціально-економічного розвитку регіону; щодо наявної містобудівної документації території планування; щодо наявності (відсутності) на території планування об’єктів історико-культурної спадщини, джерел забруднення навколишнього середовища, територій за складними інженерними умовами; екологічного та санітарно-гігієнічного стану території;

– інформація даних земельного кадастру.

зв’язок з іншими документами державного планування:

Екологічна безпека територій передбачає дотримання встановлених природоохоронним законодавством вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, збереження та раціонального використання природних ресурсів, санітарно-гігієнічних вимог щодо охорони здоров’я людини, здійснення заходів для нейтралізації, утилізації, знищення або переробки всіх шкідливих речовин і відходів.

Передбачені заходи з охорони водного басейну відповідно до вимог Водного Кодексу України, Закону України “Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення”, ДБН В.2.5-74:2013 “Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування”, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.04.2013 №133, ДБН В.2.5-75:2013 “Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування”, затвердженого наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.04.2013 №134 та від 28.08.2013 №410.

В процесі стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації необхідно розглянути та проаналізовати документи, що містять екологічні цілі, а також заходи і завдання у сфері охорони здоров’я, у т.ч. Закон України “Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року”.

Стратегічні документи на міжнародному та державному рівні, які враховані під час підготовки документа державного планування, що розглядається, наступні:

1. Зміна клімату та озоновий шар:

– Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (ратифікована Україною 29 жовтня 1996 року);

– Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №932-р.у.;

– План заходів щодо виконання Концепції;

– Рекомендації Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 03.03.2020 року №26/1.4-11.3-5650 щодо включення кліматичних питань до документів державного планування; Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року – опрацьовуються кліматичні питання.

2. Поводження з відходами:

– Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року, схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017року №820-р. – в проєкті надано рекомендації містобудівних заходів з організації збору побутових відходів по території проєктування. Відходи, які утворяться під час функціонування запроєктованих об’єктів будуть передані відповідно до укладених договорів та вимог екологічної безпеки спеціалізованим організаціям.

3. Містобудівна документація.

Схема планування території Сумської області, розроблена ДП Науково-дослідним і проектним інститутом містобудування, м. Київ, у 2011 р.;

– Генеральний план м.Тростянець , розроблений комунальною організацією «Інститут генерального плану м. Києва», затверджено рішенням Тростянецької міської ради від 23.12.2016 № 480 «Про затвердження Генерального плану  м. Тростянець»;

– План зонування території (зонінг) м. Тростянець Сумської області, розроблений  ПП «Фішер – Архітектори та Інженери», затверджено рішенням Тростянецької міської ради від 26.07.2017 № 171 «Про затвердження Плану зонування території (зонінг) м. Тростянець Сумської області.– згідно даної містобудівної документації на території проєктування передбачається житлова та громадська забудова, території транспортної інфраструктури.

Також під час проєктування використовуються:

ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій;

ДСП №173-96 “Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів”;

ДБН Б.2.2-5:2011 “Благоустрій територій”;

Склад проєкту “Детальний план території, обмеженої вул. Благовіщенська, коліями станції Тростянець-Смородине, місцевим проїздом, площею 40-ї Армії, вул.Петра Соколенка та площею Шухляєва в м.Тростянець Охтирського району Сумської області” відповідає вимогам ДБН Б.1.1-14:2021 “Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні”.

Таблиця 1. відповідності завдань ДДП цілям екологічної політики на національному і регіональному рівнях.

Цілі, викладені в національних документах стратегічного планування (Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 1992 року; Рамська Конвенція ООН про зміну клімату; Паризька хартія; Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2021 році) (Національний план управління відходами до 2030 року)Цілі програм в сфері охорони довкілля та економічно-соціального розвитку на регіональному рівні (Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Сумській області у 2021 році) Завдання, викладені в проєкті містобудівної документації
123
Атмосферне повітря
Відповідно до пункту 18 Постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 р. № 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» (далі – Постанова) органи управління якістю атмосферного повітря розробляють програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря для зон та агломерацій.Сприяння суб’єктом господарювання у виконанні вимог природоохоронного законодавства, реалізації діяльності щодо навантаження на довкілля, а також виконанні контролюючих функцій. зменшення викидів забруднюючих речовин та покращення стану атмосферного повітря Заходами програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря зони «Сумська» на 2022-2026 роки (далі – Програма зона «Сумська») заплановано створення системи моніторингу атмосферного повітря з встановленням 4 постів спостереження (2 індикативних постів спостережень за станом 19 атмосферного повітря – на базі метеостанцій обласного центру з гідрометеорології, 1 індикативного посту у м. Охтирка та 1 автоматизованого стаціонарного посту у м. Шостка).По м.Тростянець та території планування в подальшому будуть братись дані з індикативного посту у м. Охтирка.   Проєктом не передбачається розміщення об’єктів, що матимуть негативний вплив на атмосферне повітря; надаються рекомендації щодо застосування альтернативних видів пального для автотранспорту.
Водні ресурси
Запобігання забрудненню водних ресурсівОхорона та раціональне використання водних ресурсів.Водопостачання житлових багатоквартирних будинків – від мереж централізованого водопостачання. Водовідведення – на централізовані мережі каналізації. Передбачається підключення до централізованих мереж теплопостачання. Поверхневі стічні води сплановано територією, відводяться до лінійних дощоприймачів, очищаються на очисних спорудах поверхневої дощової каналізації і надходять до накопичувачів, звідки вивозяться асенізаційним автомобілем за окремим договором.  
Грунти
1.Охорона земель і грунтів. 2.Вміст ЗР у грунті.Контроль за вмістом ЗР у грунтіБлагоустрій та озеленення територій.  Улаштування твердого покриття всіх запроєктованих проїздів. Організація відведення поверхневих стічних вод.
Відходи
1.Управління відходами та ресурсами, повернення у господарський обіг ресурсоцінних матеріалів. 2.Частка відходів, що захоронюються, до 2030р. зменшити до 35 % (базовий рік- 2015)Раціональне використання та зберігання відходів виробництва та побутових відходів; вдосконалення системи санітарної очистки території шляхом налагодження своєчасного збору та знешкодження ТВП;  удосконалення системи роздільного збирання, сортування та утилізації сміттяРекомендується розробка системи санітарної очистки території шляхом налагодження своєчасного збору та знешкодження ТПВ та удосконалення системи роздільного збирання, сортування та утилізації сміття; Передбачено облаштування майданчиків для розміщення сміттєзбирних контейнерів для роздільного збору ТПВ. Заключення договорів на поводження зі шкідливими відходами зі спеціалізованими організаціями.
Здоров’я населення
Дотримання норм щодо умов санітарії населених місцьДотримання норм щодо умов населених пунктівЗабезпечення мешканців якісною питною водою. Забезпечення системи раціонального водовідведення та очистки поверхневого стоку з території планування (з урахуванням інженерно-геологічних факторів тощо). Будіництво внутрішньоквартальних мереж каналізації, підключених до централізованих мереж.
Біорізноманіття
Збереження біорізноманіття та ланшафтів3береження та відтворення рослинного світу, підвищення рівня лісистості області.  Озеленення територій відповідно до норм. Об’єктів ПЗФ на території проєктування немає. Видів флори та фауни, занесених до Червоної книги, немає.
Кліматичні питання
Сприяння і співпраця у розробці, застосуванні   і розповсюдженні, включаючи передачу технологій, методів і процесів, які дають можливість обмежити, знизити або припинити антропогенні викиди парникових газів, що не регулюються Монреальським протоколом, в усіх відповідних секторах, включаючи енергетику, транспорт, промисловість, сільське господарство, лісове господарство і вилучення відходів (згідно Кіотського протоколу). Згідно Оновленого національного визначеного внеску України до Паризької Угоди (НВВ2): до 2030 року скоротити викиди парникових газів до рівня 35% порівняно з 1990 роком. Згідно Доповіді ЮНЕП “Глобальна оцінка метану”  одним із основних заходів уникнути підвищення середньої температури є зменшення викидів метану. Україна, яка приєдналася до “Глобальної метанової ініціативи” і зобов’язалася до 2030 року на 30% зменшити викиди метану. Скорочення споживання природного газу через заміщення регіональними видами твердого палива та впровадження новітніх енергоефективних технологій спалювання палива та заходів з підвищення енергозбереження у сучасних умовах.Зменшити негативний вплив від автотранспорту на атмосферне повітря населених пунктів.                                     Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ як захід зі зменшення викидів метану.   Збільшення лісистості та реформа управління лісовим господарством.       Модернізація енергетичних та промислових підприємств, збільшувати розвиток відновлюваних джерел енергії, впроваджувати заходи енергоефективності в усіх секторах економіки від виробництва, транспортування до споживання.Контроль за нормативним рівнем озеленення (шляхом визначення максимально допустимого відсотку забудови земельної ділянки під час видачі містобудівних умов та обмежень). Використання обладнання та технологій, сертифікованих міжнародними системами якості, такими як ISO.                       Проєктом передбачено роздільний збір ТПВ з відвезенням до паспортизованого ММВ. На території планування  – контроль за нормативним рівнем озеленення.       Проєктом рекомендується використання альтернативних джерел енергії.  

Отже, вищезазначені завдання відповідають екологічним цілям, встановленим на національному та peгioнальному рівнях. ДДП враховує їх i пропонує комплекс заходів, спрямованих на їх виконання.

3) якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

На території планування є види діяльності, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів) згідно частини 2 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” – на території планування розташована будівля залізничної станції (будівництво залізничних вокзалів, залізничних колій і споруд належить до другої категорії об’єктів ОВД). Детальним планом території передбачається реконструкція залізничної станції. Будівля розташована на земельній ділянці для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту. Функціональне зонування – територія транспортної інфраструктури. Детальним планом території передбачається узгодження функціонального та цільового призначення земельної ділянки згідно Додатків 3,59,60 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 “Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру, зі змінами від 28 липня 2021 р. № 821, затвердженими Постановою КМУ “Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” (821-2021-п).

4) ймовірні наслідки:  

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Стан атмосферного повітря.

– на даній території відсутні джерела забруднення, суб’єктам господарської діяльності не видавались дозволи на викиди в атмосферне повітря та спеціальне водокористування (скид стічних вод); на території планування відсутні організовані місця видалення та утилізації побутових відходів; джерелом негативного впливу на атмосферне повітря можуть бути існуюча залізниця та автомобільні дороги (Під час проведення будівельних робіт можливий вплив від двигунів авто- та будівельної техніки, що працюють на двигунах внутрішнього згорання (орієнтовні показники шкідливих речовин при часу роботи автотранспорту 500 годин/рік: оксид вуглецю – 197,8 кг/т; вуглеводні насичені – 28,5 кг/т; метан 0,64 кг/т; оксид азоту – 21,6 кг/т; аміак 0,004кг/т; вуглецю діоксид 3183 кг/т, під час зварювальних робіт (при зварюванні виділяються: заліза оксид (орієнтовний показник  -7,48г/кг), марганець та його з’єднання (приймаємо марганцю оксид – 0,5г/кг), хром шестивалентний (приймаємо хрому оксид – 0,02г/кг), азоту оксид (0,7г/кг), вуглецю оксид (2,9г/кг)). Після реалізації проєктних рішень буде вплив автотранспорту: на дизельному пальному, забруднююча речовина: Азоту діоксид (Азот (IV) оксид), Азот (II) оксид (Азоту оксид) Вуглець (Сажа), Сірка діоксид (Ангідрид сірчистий), Вуглецю оксид, Гас. На бензині – забруднююча речовина: Азоту діоксид (Азот (IV) оксид), Азот (II) оксид (Азоту оксид), Сірка діоксид (Ангідрид сірчистий), Вуглецю оксид, Бензин (нафтовий, малосірчистий)/в перерахунку на вуглець; кількість забруднюючої речовини 0.1523 т/рік). Уточнені дані будуть під час розробки робочого проєкту комплексної забудови привокзальної площі (у т.ч. щодо транспортного навантаження на площу).

Стан підземних водних горизонтів і якість питних вод.

В період будівництва об’єктів та інженерних мереж, та в процесі експлуатації вплив на підземні води – тимчасовий. Проєктом передбачається централізоване водопостачання існуючих та проєктованих будівель та споруд; передбачається каналізування – на централізовані мережі;

Також можливе порушення (руйнування) ґрунтів під час нового будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників – вітру, дощових потоків, тощо. Даних щодо акустичного впливу, вібраційного впливу, зони забруднення повітря пилом від вулиць немає.

Стан земельних ресурсів.

Потенційний вплив планованої діяльності на геологічне середовище передбачає порушення земної поверхні та зміну ландшафту в процесі будівельних робіт – необхідно передбачити окреме складування родючого шару грунту.

Стан поводження з відходами.

Шляхи екологічно безпечного поводження з твердими побутовими відходами та відведені місця чи об’єкти їх подальшого розміщення: проєктом передбачається організація роздільного збору побутових відходів із наступним використанням і утилізацією (на паспортизованих місцях видалення ТПВ). Майданчики для встановлення контейнерів для сміття повинні бути огороджені і мати тверде покриття (асфальтове, бетонне). Для зберігання та тимчасового збирання побутових відходів рекомендується використовувати контейнери об’ємом 0,24 або 0,36 м³. Власник підприємства повинен укласти договори з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, забезпечують роздільне збирання побутових відходів.

Шкідливі відходи повинні вивозитись до спеціальних місць видалення згідно укладених договорів між міською радою та Дочірнім підприємством «Екосесервіс» комунального підприємства Тростянецької міської ради «Тростянецькомунсервіс». На паспортизованому сміттєзвалищі встановлено спеціальні контейнери для шкідливих відходів.

Радіаційний стан

Розміщення об’єктів, передбачених ДПТ, не погіршить радіаційний стан.

Електромагнітний фон

Необхідно будівництво мереж електропостачання 0,4кВ. Охоронна зона підземного електрокабелю та кабелю зв’язку – 2 м. Санітарно-захисна зона для ЛЕП та трансформаторних підстанцій напругою менше 220 кВ не встановлюється. Електромагнітний фон не погіршиться.

Здоров’я населення

Впливу на здоров’я населення не передбачається.

Вплив на соціальне середовище – вплив позитивний, оскільки проєктом передбачається упорядкування території планування, визначення режимів використання окремих зон, будівництво об’єктів обслуговування і, відповідно, покращення рівня соціального обслуговування населення; відновлення зруйнованої привокзальної площі міста як символ незламності українського народу.

Під час нормального функціонування об’єктів негативного впливу на рослинний та тваринний світ незначний – джерела підвищеного шуму внаслідок проведення розкривних та будівельних робіт можуть спричинити незначний вплив (фактори тривоги) на середовища перебування, умови розмноження і шляхи міграції тварин. Внаслідок здійснення планованої діяльності можливий незначний допустимий вплив на просторове, видове, популяційне та ценотичне різноманіття об’єктів рослинного світу.

б) для територій з природоохоронним статусом: негативний вплив відсутній, оскільки обєктів та територій ПЗФ немає.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: транскордонний вплив відсутній.

5) виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Альтернативою є розміщення на території проєктування житлових об’єктів, що призведе до підвищення якості життя людей, покращить реалізацію державних та регіональних програм щодо забезпечення громадян житлом, дозволить “переселити” людей, житло яких зруйноване. Такі види діяльності не спричиняють негативного впливу на довкілля за умови дотримання діючого законодавства.

Другою альтернативою є використання привокзальної площі як транспортного вузла. В такому разі може збільшиться негативний вплив на атмосферне повітря від об’єктів транспорту.

Також передбачається розглянути «нульовий сценарій», без впровадження проєктних змін. У разі незатвердження документа державного планування (“нульовий варіант”), та відмови від реалізації запланованих заходів з упорядкування забудови території планування призведе до неможливості покращити ситуацію в забезпеченні населеного об’єктами соціального призначення, торгівлі, озелененими територіями. Цей сценарій може розумітися як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля.

6) дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки: перевірка матеріалів містобудівної документації та у її складі розділу “Охорона навколишнього природного середовища” на відповідність діючим нормативно-правовим документам у цій галузі. Для розробки CEO передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля. Збір та аналіз екологічних даних по ділянці проєктування. Також необхідно визначити об’єм утворення відходів, наявність місць видалення відходів (МBB) та об’єм накопичення відходів; об’єм скидів стічних вод для визначення оптимального вирішення водовідведення кварталу проєктування.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки довкілля. А також дати прогноз впливу на довкілля, виходячи із особливостей планованої діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Надати рекомендації щодо комплексу заходів, спрямованих на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров’я населення будь-якого виду господарської діяльності, можливість ведення якої передбачена містобудівною документацією.

Вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з територією планування, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища, за матеріалами регіональної доповіді (на подальших стадіях проєктування).

Повідомити громадськість про ефективність проєкту і можливі екологічні наслідки.

Спосіб стратегічної екологічної оцінки – інтегрована в процес розробки ДДП.

Метод, який застосовується під час СЕО: SWOT – аналіз; цільовий аналіз. Застосування SWOT – аналізу дозволить виявити слабкі та сильні сторони; застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність проєктних рішень цілям охорони довкілля. Передбачається проаналізувати вплив на кожен компонент довкілля.

7) заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при реалізації генерального плану доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Необхідно організувати моніторинг стану довкілля, використання земельних ділянок згідно функціонального призначення, передбаченого містобудівною документацією.

Заходи щодо покращення ситуації за компонентами середовища:

Проєктне рішення (з потенційним негативним впливом)Потенційний кумулятивний впливЗапропонований захід з пом’якшення впливу
 Атмосферне повітря 
Розміщення проєктованих об’єктів  1.Викиди в атмосферне транспортними засобами  Впровадження сучасних систем опалення. Вибір конструктивних та технологічних рішень систем опалення вирішується на стадії робочого проєктування з урахуванням норм охорони навколишнього середовища. Лабораторний контроль за станом атмосферного повітря під час експлуатації об’єктів.
 Вода 
Розміщення проєктованих об’єктів  1.Забруднення грунтових вод поверхневими стоками. 2.Забруднення грунтових вод паливно-мастильними матеріаламиПроєктуються проїзди із твердим покриттям для запобігання потрапляння у грунт мастильних матеріалів. Контроль за дотриманням норм, стандартів і правил під час виконання будівельних робіт. Улаштування системи збору поверхневих стічних вод. Передбачається облаштування майданчиків для сміттєзбірних баків з твердим покриттям та огорожею.
 Грунти 
Розміщення проєктованих об’єктів  1.Порушення природного стану грунтів під час будівництва  будівель та споруд, комунікацій, виконання інженерної підготовки території. 2.Забруднення від утворених будівельного сміття та ТПВ.  Контроль за зберіганням родючого шару грунту, який зазнає переміщення під час будівельних робіт та його подальшим використанням. Лабораторний контроль за станом грунту. Улаштування сучасних локальних очисних споруд, що не допускають витік стічних вод у грунт. Своєчасний вивіз будівельного сміття. Облаштування майданчиків для сміттєвих баків з твердим покриттям, огорожею.  
 Біорізноманіття 
Розміщення проєктованих об’єктів  1.Збільшення акустичного та пилового забруднення фауни. 2.Збільшення вібраційного, пилового забруднення флори.Контроль за кількістю зелених насаджень, що видаляються під час будівельних робіт. Контроль за відсотком озеленення ділянки (шляхом визначення максимально допустимого відсотку забудови земельної ділянки під час видачі містобудівних умов та обмежень). Контроль за зберіганням родючого шару грунту, який зазнає переміщення під час будівельних робіт та його подальшим використанням. Лабораторний контроль за станом атмосферного повітря, грунту
 Здоров’я населення 
Розміщення проєктованих об’єктів  1.Викиди в атмосферне повітря систем опалення; 2. Забруднення вихлопними газами автотранспортуКонтроль за кількістю зелених насаджень, що видаляються під час будівельних робіт. Контроль за площею озеленення земельних ділянок (шляхом визначення максимально допустимого відсотку забудови земельної ділянки під час видачі містобудівних умов та обмежень). Контроль за зберіганням родючого шару грунту, який зазнає переміщення під час будівельних робіт та його подальшим використанням. Лабораторний контроль за станом атмосферного повітря, грунту. Озеленення територій навколо об’єктів транспорту (автостоянок, автостанції).

8) пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку: звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”.

9) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання: 

Пропозиції просимо подавати особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника до Тростянецької міської радиза адресою: вул. Миру, 6, м. Тростянець, Сумська область, 42600, протягом 15 днів з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті міської ради (http://trostyanets-miskrada.gov.ua.)

Залишити відповідь

ukUK
Перейти до вмісту