Всі новиниОголошення

ОГОЛОШЕННЯ про проведення  конкурсного відбору  на заміщення вакантної посади директора КП ТМР «Телерадіокомпанія «Тростянець»

Найменування підприємства: КП ТМР «Телерадіокомпанія «Тростянець».

Місцезнаходження підприємства: 

Юридична адреса: 42600, Сумська обл., Охтирський район м. Тростянець, вул. Заводська, 1.

Фактична адреса: 42600,  Сумська обл., Охтирський район м. Тростянець, вул. Вознесенська, 53а.

Основні напрями діяльності підприємства:  

– оперативне інформування телеглядачів про суспільно-політичні, надзвичайні події та ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров’ю населення, та інші події в Україні, в громаді та за її межами;

– створення та розповсюдження економічних, публіцистичних, культурно-освітніх, медичних, художніх, навчальних, розважальних, спортивних програм, а також програм для дітей та юнацтва;

– сприяння зміцненню інформованості жителів Тростянецької міської територіальної громади;

– оприлюднення офіційних повідомлень, роз’яснень рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

– вироблення та поширення програм, спрямованих на повноцінне задоволення потреб суспільства в одержанні найширшого спектру інформації про діяльність Тростянецької міської ради, її структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій.

Інформація про фінансово-економічний стан підприємства надається на вимогу претендента.

Посадові обов’язки директора  КП ТМР «Телерадіокомпанія «Тростянець»:

1)      Керує діяльністю підприємства, організовує роботу його структурних  підрозділів.

2)      Координує творчу діяльність працівників підприємства (телеканалу).

3)      Впроваджує у повсякденну практику роботи підприємства передовий вітчизняний і зарубіжний досвід зі створення телевізійних програм.

4)      Здійснює підготовку та реалізацію стратегії розвитку підприємства.

5)      Забезпечує виконання щорічних цілей підприємства щодо збільшення аудиторії та розвитку підприємства.

6)      Сприяє просуванню підприємства (телеканалу) в тому числі через соціальні мережі та інші канали комунікації.

7)      Контролює раціональне використання передбачених для підприємства фінансових асигнувань, матеріальних і технічних ресурсів.

8)      Укладає договори з підприємствами, організаціями й установами, контролює їх виконання.

9)      Здійснює заходи із застосування прогресивних форм організації та охорони праці.

10) Здійснює ефективну кадрову політику на підприємстві.

11) Приймає рішення щодо призначення на посади, звільнення та заохочення працівників, а також накладання дисциплінарних стягнень.

12) Формує пропозиції щодо бюджету підприємства.

13) Виконує інші посадові обов’язки передбачені Статутом підприємства, рішеннями Тростянецької міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та іншим чинним законодавством України

Вимоги до претендентів:

Освіта: вища (спеціаліст, магістр). Профільна освіта (журналістика, зв’язки з громадськістю, аудіовізуальне мистецтво і виробництво телерадіопрограм, режисура), післядипломна освіта в галузі управління та адміністрування будуть додатковими перевагами.

Досвід роботи: загальнийстаж роботи у сфері журналістики – не менше 5 років.

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою, знання іноземних мов буде додатковою перевагою.

Інформаційні та комп’ютерні технології: бути впевненим користувачем ПК, володіти знаннями і навичками роботи із соціальними мережами та відеохостингами тощо.

Знання основ законодавства України, а саме:

–  Конституції України;

– законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про медіа» та інші.

–  іншої нормативно-правової бази щодо організації діяльності теле-, радіомовлення, роботи ЗМІ та журналістів;

–  авторського і трудового законодавства; організації виробництва, праці і управління, основи планування та фінансування; методів господарського розрахунку; форм і систем оплати праці та матеріального стимулювання; правил і норм охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

Бездоганна ділова репутація:

– сукупність документально підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її професійної діяльності вимогам законодавства, про належний рівень професійних здібностей та управлінського досвіду (вітаються рекомендаційні листи та посилання на сторінки соціальних мереж);

– відсутність у особи відомостей про притягнення (непритягнення) до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України;

– відсутність у особи відомостей про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Для участі в конкурсному відборі претендент подає особисто та/або надсилає електронною поштою:

1) Заяву адресовану конкурсній комісії  для участі у конкурсному відборі (у довільній формі);

2)  Належним чином завірену копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України,  відомості щодо реєстрації місця проживання;

3) Належним чином завірену копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків – фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

4) Належним чином завірені копії документів про освіту (дипломи й додатки до них);

5) Належним чином завірену копію трудової книжки (у разі наявності) або відомості, про трудову діяльність у сфері журналістики, інші документи, які підтверджують стаж роботи);

6) Згоду на обробку персональних даних (у довільній формі).

7) Належним чином завірену копію відповідного військово-облікового документа, який подається військовозобов’язаним у вигляді копій усіх заповнених сторінок (за наявності);

8) Мотиваційний лист у довільній формі;

9) Резюме в довільній формі із зазначенням контактної інформації (телефон, електронна пошта);

10) Витяг / довідку (розширену), виданий(-у) Міністерством внутрішніх справ України для надання фізичним особам відомостей про притягнення (непритягнення) до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України;

11) Витяг / довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

12) Конкурсну пропозицію. Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються: план реформування підприємства; обсяг відрахування коштів до бюджетів; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства; інші пропозиції з удосконалення діяльності підприємства.

Усі копії документів мають бути засвідчені особистим підписом претендента.

В разі подання документів в електронному вигляду претендент  накладає на їх власний КЕП/УЕП. Документи подані без накладення КЕП/УЕП конкурсною комісією не розглядатимуться.

         Документи приймаються до 17:15 год. 11.09.2023р. за адресою: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 3, каб. № 9 (приймальня) та/або на електронну пошту: [email protected].

Телефон для довідок (05458) 5-13-80. Дата та місце проведення засідання конкурсної комісії: з метою дотримання безпеки претендентів та членів конкурсної комісії буде додатково особисто повідомлено засобами зв’язку.

ukUK
Перейти до вмісту