Communal enterprises

ME "Trostyanetskomunservice"
Head Andrii Volodymyrovych Samoday
Address:
tel.:
e-mail:

ME "Trostyanetske Housing and Operation Management"
Head Vadim Viktorovych Bondarenko
Address:
tel.:
e-mail:

ME "Clean city"
Head
Address:
tel.:
e-mail:

ME "Trostyanetsky labor archive"
Address:
tel.:
e-mail:

ME "Trostyanetsky labor archive"
Address:
tel.:
e-mail:

ME "Trostyanets TV and Radio Company"
Address:
tel.:
e-mail:

ME "City Ritual Service"
Address:
tel.:
e-mail:

ME "Trostianetspastrans"
Address:
tel.:
e-mail:

ME "Trostyanetsky Market"
Address:
tel.:
e-mail:

SE "European Market"
Address:
tel.:
e-mail:

SE "Ecoservice"
Address:
tel.:
e-mail:

SE "Elegy"
Address:
tel.:
e-mail:

SE "Comunzhitlo"
Address:
tel.:
e-mail:

SE "Hotel Trostyanets"
Address:
tel.:
e-mail:

en_USEN
Skip to content