Навігація


ВАЖЛИВО
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Збережемо
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
НАРИСИ ІСТОРІЇ
Нариси історії міста Тростянець на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Повноваження мера міста Тростянець

Повноваження міського голови

1.1. Міський голова є головною посадовою особою Тростянецької міської територіальної громади.

1.2. Виконує свою роботу відповідно до вимог статей 12 та 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.

1.3. Забезпечує здійснення в межах, наданих чинним законодавством, повноважень органів виконавчої влади на території міської ради, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади вищого рівня.

1.4. Очолює міську раду та її виконавчий комітет, організовує їх роботу, видає розпорядження у межах своїх повноважень.

1.5. Здійснює керівництво апаратом міської ради.

1.6. Скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій і головує на пленарних засіданнях міської ради.

1.7. Підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету.

1.8. Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради, її виконавчого комітету.

1.9. Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів та працівників апарату міської ради, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ, закладів та організацій, що належать до комунальної власності Тростянецької міської  територіальної громади.

1.10. Вносить на розгляд міської ради  пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря міської ради.

1.11. Вносить на розгляд міської ради пропозиції про кількісний і персональний склад її виконавчого комітету (в т. ч. пропозиції щодо кандидатури заступників міського голови, керуючого справами виконкому).

1.12. Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури апарату міської ради, їх загальної чисельності та витрат на утримання.

1.13. Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним міською радою.

1.14. Сприяє у підготовці за подані на розгляд міської ради проектів програми соціально – економічного та культурного розвитку громади, цільових програм з інших питань самоврядування, бюджету Тростянецької міської територіальної громади та звіту про його виконання, рішень міської ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені міською радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.

1.15. Спрямовує діяльність секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючої справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради, розподіляє обов’язки між ними.

1.16. Представляє територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

1.17. Укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради.

1.18. Веде особистий прийом громадян.

1.19. Здійснює розгляд звернень громадян в установленому чинним законодавством порядку та забезпечує на території територіальної громади  додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.

1.20. Скликає у разі необхідності загальні збори громадян за місцем проживання.

1.21. Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів.

1.22. Сприяє розширенню зв’язків та налагодженню ділового партнерства між підприємствами громади та зарубіжними партнерами.

1.23. Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної форми власності територіальної громади.

1.24. Відає питаннями бюджету та фінансів, вносить пропозиції щодо фінансового і бюджетного планування. Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним міською радою.

1.25. Затверджує кошториси, довідки про зміни до кошторисів, штатні розписи управлінь, відділів апарату міської ради, підприємств, закладів, установ та організацій.

1.26. Організовує та контролює діяльність, пов’язану з державною таємницею.

1.27. Підписує державні акти на право приватної власності на землю, договори приватної власності на землю та постійного користування землею, довгострокове та тимчасове користування землею відповідно до чинного законодавства.

1.28. Не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

1.29. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

СМС інформування
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 


Відкрите місто на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Мери за економічне зростання

Ми розвиваємо електронне урядування
Ми розвиваємо електронне урядування на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Система електронних державних закупівль
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Розпорядження КМУ
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Картинна галерея в садибі Л.Кеніга
Дочiрнє пiдприємство ,,Елегiя-2” на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Куди ідти?
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Асоціації
Асоціація міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Асоціація малих  міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец