Навігація


ВАЖЛИВО
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Збережемо
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
НАРИСИ ІСТОРІЇ
Нариси історії міста Тростянець на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Бюджет 2020

У К Р А Ї Н А

 

Тростянецька міська рада

 28 сесія 7 скликання

(друге пленарне засідання)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 24.12.2019 року                                             

м. Тростянець                                  № 595

 

Про бюджет Тростянецької міської

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

 

(18526000000)

(код бюджету)

 

            Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Тростянецької міської ради проєкт бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (рішення виконавчого комітету Тростянецької міської ради від 23.12.2019 № 568 «Про бюджет Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»), який сформовано на підставі норм чинного Податкового та Бюджетного кодексів України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», інших нормативно-правових актів, керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

міська рада вирішила:

 

 1. Визначити на 2020 рік:

- доходи бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади у сумі 199 990 048,91 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 184 201 148,91 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 15 788 900,00 гривень згідно з       додатком 1 до цього рішення;

- видатки бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади у сумі 210 262 320,34 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 149 800 434,34 гривень, видатки спеціального фонду бюджету – 60 461 886,00 гривень;

- профіцит за загальним фондом бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади у сумі 34 400 714,57 гривень згідно з  додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит за спеціальним фондом бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади у сумі 44 672 986,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади у розмірі  10 000,00 гривень, що становить 0,007  відсотків видатків загального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом.

 

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

 1. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Надати право міському голові у 2020 році за погодженням з постійною депутатською комісією з питань планування, бюджету, фінансів, інвестиційної політики, підприємництва та торгівлі Тростянецької міської ради  з наступним затвердженням на сесії міської ради:

 вносити зміни до дохідної та видаткової частини бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади в частині міжбюджетних трансфертів;

 здійснювати перерозподіл міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами області.

 1. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

 1. Затвердити розподіл витрат бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на реалізацію міських програм у сумі 56 474 188,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

 1. Установити, що у загальному фонді бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:

до доходів загального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

джерелом формування у частині фінансування є вільний залишок коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:

 1) у частині доходів є надходження, визначені статтями                                  69 1 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з підпунктами 4, 41, 6, 12 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України спрямовується на реалізацію заходів, визначених статтями 89 та 91 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Визначити на 31 грудня 2020 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 10 272 271,43 гривень.
 2. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування державного (місцевого) боргу;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплату енергосервісу;

програму державних гарантій медичного обслуговування населення.

 1. Головним розпорядникам коштів бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов'язань відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України;

5) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

6) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 1. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
 2. Додатки 1-3, 5-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1. Тростянецькій міській раді Сумської області забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Надати право міському голові за погодженням з постійною депутатською комісією Тростянецької міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, інвестиційної політики, підприємництва та торгівлі Тростянецької міської ради при необхідності вносити зміни та уточнення до бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік з подальшим затвердженням на сесії міської ради:

в межах загального обсягу видатків по бюджету Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Тростянецької міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, інвестиційної політики, підприємництва та торгівлі відповідно до частини 1 статті 114 Бюджетного кодексу України.

 

Міський голова                                                              Ю.А. Бова

СМС інформування
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 


Відкрите місто на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Мери за економічне зростання

Ми розвиваємо електронне урядування
Ми розвиваємо електронне урядування на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Система електронних державних закупівль
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Розпорядження КМУ
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Картинна галерея в садибі Л.Кеніга
Дочiрнє пiдприємство ,,Елегiя-2” на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Куди ідти?
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Асоціації
Асоціація міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Асоціація малих міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец