Навігація


ВАЖЛИВО
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Збережемо
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
НАРИСИ ІСТОРІЇ
Нариси історії міста Тростянець на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Положення про відділ комунальної власності і земельних відносин апарату Тростянецької міської ради

Положення про відділ комунальної власності і земельних відносин апарату Тростянецької міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ комунальної власності і земельних відносин Тростянецької міської ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом Тростянецької міської ради. 1.2. Відділ у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови з питань економічного розвитку, бюджету, залучення інвестицій, торгівлі, малого та середнього підприємництва, управління комунальним майном, законності та регулювання земельних відносин. 1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Держгеокадастру, актами Президента України з питань комунальної власності та земельних відносин, рішеннями Тростянецької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами. 1.4. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету. 1.5. Положення про Відділ затверджується міською радою. 1.6. До складу Відділу входять: начальник відділу, провідний спеціаліст (землевпорядник), спеціаліст І категорії (землевпорядник), спеціаліст І категорії (землевпорядник), спеціаліст І категорії (з питань комунальної власності). 1.7. На посади начальника та працівників Відділу призначаються особи, що мають вищу освіту і необхідний стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на державній службі за фахом або в інших сферах управління. Усі працівники Відділу приймаються та звільняються з посад міським головою в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 1.8. Міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує відшкодування витрат на відрядження, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою. 1.9. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, з іншими відділами та управліннями міської ради, управліннями Держгеокадастром, ДЗК, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями тощо.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Метою Відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері управління комунальною власністю та земельних відносин в населених пунктах, розташованих на території Тростянецької міської ради в межах визначених чинним законодавством України та цим Положенням; забезпечення надходження коштів до бюджету за рахунок ефективного використання земель та майна, які знаходяться у комунальній власності міської ради; 2.2. Основними завданням Відділу є: - організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативних актів України; - підвищення ефективності управління комунальною власністю; - збереження комунальної власності Тростянецької міської ради, створення умов його ефективного використання; - реалізація права юридичних та фізичних осіб на землю, на комунальне майно. - організація консультацій з громадськістю з питань, що належать до компетенції Відділу.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції: 3.1. У сфері земельних відносин: 3.1.1. Здійснює розрахунок сум орендної плати для оформлення договорів оренди земельних ділянок. 3.1.2. Здійснює підготовку договорів оренди земельних ділянок на території Тростянецької міської ради. 3.1.3. Разом зі відділом економічного розвитку, залучення інвестицій та міжнародної діяльності здійснює відповідну аналітичну роботу з органами ДФС, відділом Держгеокадастру у Тростянецькому районі Сумської області для забезпечення надходжень від плати за землю. 3.1.4. Забезпечує підготовку та організовує проведення конкурсного відбору суб’єктами оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок які знаходяться в комунальній власності, на території Тростянецької міської ради. 3.1.5. Здійснює підготовку та укладання договорів про сплату авансового внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки. 3.1.6. Здійснює підготовку матеріалів для укладання договорів про виконання робіт з суб’єктів оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності, на території Тростянецької міської ради. 3.1.7. Разом зі відділом правового забезпечення апарату міської ради здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів, відповідно до Земельного кодексу України. 3.1.8. Готує і вносить на розгляд міської ради проекти рішень щодо регулювання земельних відносин та реалізації прав громадян і юридичних осіб на землю відповідно до чинного законодавства України. 3.1.9. Разом зі відділом економічного розвитку, залучення інвестицій та міжнародної діяльності апарату міської ради оорганізовує підготовку регуляторного акту стосовно ставок орендної плати за землю у встановленому законом порядку. 3.1.10. Здійснює підготовку додаткових угод до діючих договорів оренди землі, відповідно до прийнятого регуляторного акту. 3.1.11. Надає щомісячну та щорічну інформацію до Державної податкової інспекції стосовно користувачів/власників/орендарів земельних ділянок. 3.1.12. Організовує розгляд та вирішення земельних спорів. 3.1.13. Представляє Тростянецьку міську раду та її виконавчий комітет в Держгеокадастрі та органах, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 3.1.14. Організовує роботи по інвентаризації земель Тростянецької міської ради. 3.1.15. Здійснює щорічний перерахунок орендної плати по діючим договорам оренди відповідно до прийнятих регуляторних актів та укладає додаткові угоди до діючих договорів оренди земельних ділянок. 3.1.16. Готує проекти рішень Тростянецької міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань земельних відносин. 3.1.17. Готує проекти рішень Тростянецької міської ради з питань передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян, надання земельних ділянок у користування фізичним та юридичним особам, зміни цільового призначення, вилучення, викупу із земель комунальної власності, зміну землекористування відповідно до Земельного кодексу України. 3.1.18. Створює умови для раціонального і економічно-обґрунтованого використання земель комунальної власності. 3.1.19. Забезпечує своєчасний та повний розгляд заяв, скарг, звернень, що належать до компетенцію Відділу, у терміни та способи передбачені чинним законодавством України. 3.1.20. Вживає заходи, в межах наданих повноважень, щодо запобігання корупції 3.1.21. Здійснює інші повноваження у сфері земельних відносин відповідно до чинного законодавства України. 3.2. У сфері комунального майна: 3.2.1. Здійснює облік та забезпечує проведення інвентаризації комунального майна. 3.2.2. Забезпечує контроль за використанням комунального майна. 3.2.3. Здійснює підготовку договорів оренди нерухомого майна комунальної власності та змін до них у відповідності до чинного законодавства. 3.2.4. Готує і вносить на розгляд міської ради проекти рішень щодо затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації, способів та умов їх продажу та переліки об’єктів, що не підлягають приватизації. 3.2.5. Здійснює підготовку об’єктів до приватизації. 3.2.6. Забезпечує проведення конкурсів з надання в оренду об’єктів комунальної власності. 3.2.7. Проводить необхідну роботу для замовлення експертної оцінки майна комунальної власності. 3.2.8. Готує та вносить на розгляд міської ради питання про прийняття майна в комунальну власність, передачу майна до інших органів місцевого самоврядування, у власність юридичних та фізичних осіб та іншим суб’єктам права власності. 3.2.9. Забезпечує прийняття майна до комунальної власності відповідно до рішень міської ради. 3.2.10. Контролює страхування комунального майна, що здається в оренду у випадках передбачених законодавством. 3.2.11. Контролює виконання умов договорів оренди об’єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади. 3.2.12. Здійснює координаційну, методологічну роботу з питань оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Тростянецької міської ради. 3.2.13. Готує проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань володіння, користування та розпорядження об’єктами комунальної власності. 3.2.14. Разом зі відділом правового забезпечення апарату міської ради готує Програму приватизації комунального майна. 3.2.15. Проводить підготовку матеріалів для проведення конкурсів (аукціонів) з приватизації об’єктів комунальної власності, з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до оцінки об’єктів приватизації комунальної власності. 3.2.16. Подає на затвердження міській раді звіти про оцінку майна, якщо це передбачено чинним законодавством України; 3.2.17. Забезпечує систематичне інформування населення міста про хід приватизації комунального майна. 3.2.18. Проводить консультаційну роботу з питань приватизації комунального майна. 3.2.19. Представляє міську раду та її виконавчий комітет при реєстрації об’єктів комунальної власності в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 3.2.20. Здійснює інші повноваження у сфері управління комунальним майном Тростянецької міської ради відповідно до чинного законодавства України.

4. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою в порядку передбаченим чинним законодавством України. 4.2. Начальник Відділу: 4.2.1. Очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю. 4.2.2. Визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення й підвищення ефективності роботи Відділу. 4.2.3. Представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями. 4.2.4. Несе персональну відповідальність за невиконання, або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни. 4.2.5. Організовує та контролює виконання у Відділі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, рішень Тростянецької міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови. 4.2.6. Планує роботу відділу, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи міського голови. 4.2.7. Розробляє положення про Відділ, посадові інструкції працівників, подає їх на затвердження в установленому порядку. 4.2.8. Звітується про проведену роботу Відділу в порядку, визначеному законодавством України. 4.2.9. Діє в межах повноважень, визначених цим Положенням та іншими нормативними актами. 4.3. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

5.1. Працівники Відділу несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на Відділ даним Положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Відділу розподіляються начальником між працівниками Відділу та закріплюються у посадових інструкціях. 5.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України. 6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.
Секретар ради Н.А. Ковальова
СМС інформування
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 


Відкрите місто на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Мери за економічне зростання

Ми розвиваємо електронне урядування
Ми розвиваємо електронне урядування на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Система електронних державних закупівль
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Розпорядження КМУ
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Картинна галерея в садибі Л.Кеніга
Дочiрнє пiдприємство ,,Елегiя-2” на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Куди ідти?
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Асоціації
Асоціація міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Асоціація малих  міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец