Навігація


ВАЖЛИВО
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Збережемо
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
НАРИСИ ІСТОРІЇ
Нариси історії міста Тростянець на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Положення про відділ економічного розвитку, залучення інвестицій та міжнародної діяльності апарату Тростянецької міської ради

Положення про відділ економічного розвитку, залучення інвестицій та міжнародної діяльності апарату Тростянецької міської ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ економічного розвитку, залучення інвестицій та міжнародної діяльності апарату Тростянецької міської ради (надалі – Відділ) є структурним підрозділом Тростянецької міської ради. 1.2. Відділ у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний Тростянецькій міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови з питань економічного розвитку, бюджету, залучення інвестицій, торгівлі, малого та середнього підприємництва, управління комунальним майном, законності та регулювання земельних відносин. 1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Тростянецької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами. 1.4. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету. 1.5. Положення про Відділ затверджується сесією міської ради. 1.6. До складу відділу входять: начальник відділу, спеціаліст 1 категорії (з економічного розвитку та залучення інвестицій), провідний спеціаліст (з контролю за місцевими податками і зборами, з питань підприємництва регуляторної політики, торгівлі та у справах захисту прав споживачів), спеціаліст 1 категорії (з контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення). 1.7. На посади начальника та працівників Відділу призначаються особи, що мають вищу освіту і бажано стаж роботи в органах місцевого самоврядування, або на державній службі за фахом, або в інших сферах управління. Усі працівники Відділу приймаються та звільняються з посад міським головою в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 1.8. Міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує відшкодування витрат на відрядження, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою.

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Завданнями Відділу є: - сприяння інвестиційній діяльності міської ради; - сприяння всебічному економічному розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади та залученню інвестицій в економіку ради. - забезпечення реалізації на території об’єднаної територіальної громади (ОТГ) державної політики економічного розвитку; політики у сфері інвестиційної діяльності; державної політики з питань розвитку підприємництва та регуляторної політики; державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг, єдиної державної зовнішньоекономічної політики; - сприяння зовнішньо-економічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території ОТГ, незалежно від форм власності; - сприяння залученню іноземних інвестицій в економіку ОТГ; - сприяння розвитку агропромислового комплексу та сільських територій; - забезпечення на території ОТГ, в межах наданих повноважень, реалізації міжнародних зобов'язань України; - здійснення на території ОТГ контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю (далі – об’єкт відвідування) у порядку, встановленому законодавством. 2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 2.2.1. Аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки громади, вживає заходів щодо усунення недоліків. 2.2.2. Розробляє прогнози економічного і соціального розвитку відповідного населеного пункту ради на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також бере участь у розробленні проектів міських цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку відповідного населеного пункту ради. 2.2.3. Забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку. 2.2.4. Проводить моніторинг впливу на економіку міста цінової політики на ринку товарів і послуг. 2.2.5. Розробляє і організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату. 2.2.6. Готує пропозиції щодо погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки. 2.2.7. Бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності. 2.2.8. Відповідно до компетенції організовує виконання Конституції і Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку та здійснює контроль за їх реалізацією. 2.2.9. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб. 2.2.10. Бере участь у проведенні нарад, семінарів, громадських оглядів, конкурсів з питань діяльності суб’єктів підприємництва у сфері виробництва товарів та їх реалізації, у розвитку і впровадженні нових форм організації торгівлі та побутового обслуговування, підвищення рівня культури, які проводяться на території відповідного населеного пункту ради. 2.2.11. Розробляє проект міської програми розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує та здійснює моніторинг її виконання. 2.2.12. Бере участь, разом з іншими структурними підрозділами, в реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції відповідного населеного пункту ради у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва. 2.2.13. Забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств, організацій ради у виставково-ярмаркових заходах. 2.2.14. Бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень. 2.2.15. Забезпечує реалізації партнерських проектів та програм. 2.2.16. Сприяє участі суб'єктів малого підприємництва в міжнародних ділових зустрічах, переговорах, конференціях, семінарах, форумах ділового партнерства з метою залучення інвестицій. 2.2.17. Сприяє поширенню передового міжнародного досвіду у сфері місцевого самоврядування та налагодження співпраці з міжнародними організаціями, торгово-економічними представництвами, інвестиційними фондами, посольствами та консульствами інших країн в Україні. 2.2.18. Сприяє забезпечує підтримки та розширення зв'язків міста у сфері міжнародного співробітництва. 2.2.19. Вносить пропозиції щодо проекту міського бюджету. 2.2.20. Разом зі відділом проектної діяльності та міжнародного співробітництва апарату міської ради забезпечує нагляд та реалізацію міжнародних програм (проектів). 2.2.21. Вживає заходів до розширення міжрегіональних та міжнародних економічних зв'язків міської ради. 2.2.22. Сприяє створенню і функціонуванню в місті підприємств з іноземними інвестиціями, організації виробничої кооперації та інвестиційної діяльності за участю іноземних інвесторів, залученню в економіку району додаткових матеріальних і фінансових ресурсів. 2.2.23. Бере участь у підготовці звітів міського голови для подальшого їх розгляду. 2.2.24. Розглядає в установленому законом порядку звернення, скарги, запити та повідомлення громадян. 2.2.25. Організаційно забезпечує здійснення заходів щодо залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги на розвиток виробничої та соціальної сфери, транспортної інфраструктури та логістики, будівельної та комунальної галузей виробництва, туризму, рекреації та оздоровлення, альтернативної енергетики, енергозбереження та інших напрямів народного господарства. 2.2.26. Забезпечує реалізацію тарифної політики на території ОТГ, в межах повноважень, наданих чинним законодавством України. 2.2.27. Забезпечує адміністрування місцевих податків та зборів на території ОТГ, в межах повноважень, наданих чинним законодавством України. 2.2.28. Разом зі відділом комунальної власності та земельних відносин апарату міської ради здійснює відповідну аналітичну роботу з органами ДФС, відділом Держгеокадастру у Тростянецькому районі Сумської області для забезпечення надходжень від плати за землю. 2.2.29. Разом зі відділом комунальної власності та земельних відносин апарату міської ради організовує підготовку регуляторного акту стосовно ставок орендної плати за землю у встановленому законом порядку. 2.2.30. Накладає штрафи за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством. 2.2.31. Проводить інспекційні відвідування та невиїзні інспектування об’єктів відвідування інспекторами праці Відділу з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин, у порядку, встановленому законодавством. 2.2.32. Аналізує інформацію, отриману із засобів масової інформації, від фізичної особи, відносно якої порушено законодавство про працю, з повідомлень правоохоронних органів та судів, Держпраці, Держстату, ДФС, ПФУ та їх територіальних органів, профспілкових органів, щодо порушень законодавства про працю. 2.2.33. Забезпечує об’єкт відвідування та його працівників інформацією та консультаціями щодо найбільш ефективних способів дотримання законодавства про працю. 2.2.34. Здійснює інші повноваження в межах чинного законодавства, що випливають в процесі діяльності.

3. ПРАВА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ має право: 3.1.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції. 3.1.2. Отримувати в установленому порядку від державних органів, інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань. 3.1.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. 3.1.4. Брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань. 3.1.5. Здійснювати контроль за додержаннями підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами вимог законодавства та нормативних актів з питань, що належать до його компетенції. 3.1.6. Розглядати пропозиції підприємств і організацій з питань розвитку економіки і прогнозування. 3.1.7. Вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань, що належать до компетенції відділу. 3.1.8. Взаємодіяти в межах своїх повноважень з установами іноземних держав та міжнародними організаціями. 3.1.9. Приймати участь в організації та проведенні семінарів, конференцій, нарад та інших заходів з питань міжнародного співробітництва, стратегічного розвитку міста, розвитку туристичної галузі та інвестиційних проектів. 3.1.10. Мати інші права і повноваження відповідно до чинного законодавства, рішень ради, розпоряджень та доручень керівництва ради. 3.2. Права відділу в частині здійснення повноважень щодо контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення: 3.2.1. Повідомляти об’єкт відвідування або уповноважену ним особу про проведення інспекційного відвідування у строки, передбачені законодавством; про проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин у строки, передбачені законодавством, якщо тільки інспектор праці не вважатиме, що таке повідомлення може завдати шкоди інспекційному відвідуванню. 3.2.2. Під час проведення інспекційного відвідування пред’являти об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі своє службове посвідчення. 3.2.3. Забезпечувати виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно об’єкту відвідування, щодо якого проводиться інспекційне відвідування та невиїзне інспектування. 3.2.4. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства. 3.2.5. Отримувати інформацію та/або документи, що стосуються предмета інспекційного відвідування чи невиїзного інспектування, від об’єкта відвідування, державних органів, а також шляхом проведення аналізу наявної (загальнодоступної) інформації про стан додержання законодавства про працю. 3.2.6. У разі потреби для участі в інспекційних відвідуваннях залучати (за згодою керівника об’єкта відвідування або іншої уповноваженої ним посадової особи) представників профспілок, їх організацій та об’єднань профспілок, члени яких працюють в об’єкта відвідування, організацій роботодавців та їх об’єднань. 3.2.7. Складати акти про неможливість проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування із зазначенням відповідних причин, у порядку, передбаченим законодавством; 3.2.8. Надсилати письмові вимоги об’єктам відвідування стосовно надання можливості проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування; 3.2.9. Складати акти, приписи та приймати рішення за результатами інспекційного відвідування, невиїзного інспектування; долучати до актів матеріали, зафіксовані засобами аудіо-, фото- та відеотехніки в ході інспекційних відвідувань. 3.2.10. Перевіряти стан виконання приписів про виявлені в ході інспекційного відвідування/невиїзного інспектування порушень. 3.2.11. Вживати заходів щодо притягнення винних у порушенні законодавства про працю посадових осіб до встановленої законом відповідальності.

4. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою з урахуванням вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 4.2. Начальник Відділу: 4.2.1. Очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю. 4.2.2. Визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення й підвищення ефективності роботи Відділу. 4.2.3. Представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями. 4.2.4. Несе персональну відповідальність за невиконання, або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни. 4.2.5. Організовує та контролює виконання у Відділі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень міського голови, рішень Тростянецької міської ради Тростянецького району Сумської області і її виконавчого комітету. 4.2.6. Планує роботу відділу, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи міського голови. 4.2.7. Розробляє положення про Відділ, посадові інструкції працівників, подає їх на затвердження в установленому порядку. 4.2.8. Звітується про проведену роботу Відділу в порядку, визначеному законодавством України. 4.2.9. Діє в межах повноважень, визначених цим Положенням та чинним законодавством України. 4.3. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених Положенням, посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою, та чинним законодавством України.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

5.1. Працівники Відділу несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на Відділ даним Положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Відділу розподіляються начальником між працівниками Відділу та закріплюються у посадових інструкціях. 5.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України. 6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.
Секретар ради Н.А. Ковальова
СМС інформування
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 


Відкрите місто на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Мери за економічне зростання

Ми розвиваємо електронне урядування
Ми розвиваємо електронне урядування на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Система електронних державних закупівль
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Розпорядження КМУ
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Картинна галерея в садибі Л.Кеніга
Дочiрнє пiдприємство ,,Елегiя-2” на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Куди ідти?
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Асоціації
Асоціація міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Асоціація малих  міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец