Навігація


ВАЖЛИВО
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Збережемо
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
НАРИСИ ІСТОРІЇ
Нариси історії міста Тростянець на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Повноваження секретаря ради м.Тростянець

Повноваження секретаря ради м.Тростянець

Виконує повноваження, передбачені ст. 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

У випадку, передбаченому ч. 2 ст. 42 Закону України « Про місцеве самоврядування в України», здійснює повноваження міського голови.

Скликає сесію, веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд міської ради.

Організує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на розгляд міської ради.

Узагальнює пропозиції структурних підрозділів та постійних комісій міської ради, які пропонуються для розгляду на сесіях міської ради.

Вносить на затвердження сесії план роботи міської ради та здійснює контроль за його виконанням.

Подає свої пропозиції до Програми соціально-економічного розвитку громади та бюджету.

Готує, контролює Програми місцевого розвитку та проекти в межах компетенції.

Подає свої пропозиції та пропозиції депутатів міської ради до перспективного та поточного планів роботи ради та її виконавчого комітету.

Готує рішення ради, виконкому, розпорядження в межах компетентності.

Завіряє копії рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови та інших документів виконаних у Тростянецькій міській раді.

Забезпечує підготовку матеріалів на засідання сесії міської ради, своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням.  

Створює умови для роботи постійних та інших комісій міської ради, за дорученням міського голови координує їх діяльність, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій, взаємодії з виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами та організаціями, що розташовані на території громади.

Бере участь у розробленні номенклатури справ, формування архіву міської ради її виконавчого комітету, апарату, контролює питання зберігання документів Тростянецької міської ради.

Координує діяльність відділів апарату міської ради в межах компетенції.  

Координує діяльність Громадської ради.

Сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень.

Організовує роботу депутатських фракцій міської ради.

Організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

Сприяє роботі територіальної виборчої комісії та іншим виборчим процесам.

Сприяє розвитку взаємовідносин з органами місцевого самоврядування інших міст України, ближнього та дальнього зарубіжжя.

Забезпечує зберігання документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.

Забезпечує взаємодію між міською радою та виконавчим комітетом міської ради.

Організовує висвітлення діяльності міської ради у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Тростянецької міської ради.

Організовує роботу по офіційному оприлюдненню проектів рішень та рішень міської ради.

Секретарю міської ради підпорядковується безпосередньо:

загальний відділ;

відділ інформаційних технологій;

відділ інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю.

Координує роботу, у межах своєї компетенції, по формуванню плану соціально-економічного розвитку, готує пропозиції до бюджету Тростянецької міської територіальної громади, забезпечує розробку Програм громади, контролює хід їх виконання та організовує звіти про їх виконання на сесії ради.

Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян з питань, віднесених до компетенції.

Організовує за дорученням міського голови або міської ради вирішення інших питань, що пов’язані з діяльністю ради та її виконавчих органів.

Очолює конкурсну комісію з питань етики. Бере участь у роботі інших комісій, створених при Тростянецькій міській раді, райдержадміністрації (за згодою).

СМС інформування
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 


Відкрите місто на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Мери за економічне зростання

Ми розвиваємо електронне урядування
Ми розвиваємо електронне урядування на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Система електронних державних закупівль
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Розпорядження КМУ
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Картинна галерея в садибі Л.Кеніга
Дочiрнє пiдприємство ,,Елегiя-2” на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Куди ідти?
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Асоціації
Асоціація міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Асоціація малих  міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец