Навігація


ВАЖЛИВО
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Збережемо
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
НАРИСИ ІСТОРІЇ
Нариси історії міста Тростянець на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Перегляд теми
 Роздрукувати тему
Про затвердження тарифів на послуги по технічній інвентаризації об’єктів нерухомого майна для юридич
Newsmaker
#1 Роздрукувати повідомлення
Опубліковано 18-04-2013 10:01
Аватар користувача

Супер Адміністратор

Повідомлень: 25
Зареєстровано: 05.10.09

Andreyadmin надіслано:

У К Р А Ї Н А
Тростянецька міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

(проект)
від___.___.2013 року №___
м. Тростянець

Про затвердження тарифів на послуги
по технічній інвентаризації
об’єктів нерухомого майна для юридичних осіб
та підприємців ( ФОП ),що надає комунальне
підприємствоТростянецької міської ради
«Бюро технічної інвентаризації»

Розглянувши звернення комунального підприємства Тростянецької міської ради «Бюро технічної інвентаризації» від ____._____.2013 року № ____ щодо затвердження тарифів для юридичних осіб та підприємців ( ФОП ) на послуги з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна та додані до листа планові розрахунки тарифів виконані на підставі «Збірника норми часу на роботи та послуги,що виконують бюро технічної інвентаризації України» затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 22.11.2003 року № 198 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.2004 року № 188/8787, керуючись пп.2 п.а), ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської рада вирішив:
1. Затвердити розрахунок вартості однієї нормо-години на роботи та послуги, що виконуються КП Тростянецької міської ради «Бюро технічної інвентаризації» для юридичних осіб та підприємців ( ФОП ) згідно додатку 1.
2. Затвердити розрахунок загальногосподарських витрат по КП Тростянецької міської ради «Бюро технічної інвентаризації» додатоку 2.
3. Затвердити тарифи на послуги по технічній інвентаризації об’єктів нерухомого майна для юридичних осіб та підприємців ( ФОП ),що надає комунальне підприємство Тростянецької міської ради «Бюро технічної інвентаризації» на послуги додатоку 3.
4. Дане рішення направити комунальному підприємству Тростянецької міської ради «Бюро технічної інвентаризації», відділу економічного розвитку,маркетингу та залучення апарату міської ради, оприлюднити у місцевих ЗМІ та на веб-сайті Тростянецької міської ради.
5. Дане рішення вступає у дію з моменту його оприлюднення.
6. Контроль за виконанням п.2,п.3 даного рішення покласти на керуючу справами виконкому Біловол А.Л.

Міський голова Ю.А. БоваАналізвпливу
Регуляторного акту „Про затвердженнявартостінорми часу на роботи та послуги, щовиконуються КП Тростянецькоїміської ради «Бюротехнічноїінвентаризації”.
15 квітня 2013р.

м.Тростянець
Регуляторний акт КП ТМР «БТІ» підготовлений згідно ст.. 4, 8, 10 Закону України “Про основи регуляторної політики у сфері господарської діяльності” і методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої ухвалою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання
Проект розпорядження пропонується прийняти на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.02 № 273. Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчим органам сільських, селищних, міських рад надані повноваження щодо встановлення тарифів на послуги, які надаються підприємствами комунальної власності створеними на базі комунального майна територіальних громад.
Потреба в розробці регуляторного акту «Про затвердження вартості однієї норми часу на роботи та послуги, що виконуються комунальним підприємством Тростянецької міської ради «Бюро технічної інвентаризації» виникла на підставі рішення 28 сесії Тростянецької міської ради 6 скликання № 1 від 22.01.2013 року «Про створення комунального підприємства ТМР «БТІ» та затвердження стату» керуючись ст..42 Закону України «Про місцеві самоврядування в Україні».
КП Тростянецької міської ради «Бюро технічної інвентаризації»надає послуги з інвентаризації, оцінкиоб'єктів нерухомого майна, що знаходяться у власності фізичних і юридичних осіб відповідно до Статуту підприємства, затвердженого рішенням 28 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради від 22.01.2013 року № 1.
Послуги, що надаються КП ТМР «БТІ» платні, розмір яких визначається підприємством самостійно, виходячи з розрахункової вартості однієї нормо-години на виконання робіт з урахуванням рентабельності та норм часу, визначених згідно «Збірника норм часу на роботи і послуги, що виконують БТІ України», затвердженого наказом Державного комітету містобудування, архітектури та житлової політики України від 21.11.2003 № 198 (із змінами та доповненнями).
Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування” від 21.05.97р. № 280/97 ВР тарифи на послуги з інвентаризації нерухомого майна підлягають державному регулюванню тарифів і не регулюються ринковими механізмами.
Постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.96 № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» визначено, що повноваження стосовно регулювання (встановлення) тарифів на інвентаризацію нерухомого майна покладено на обласні державні адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад. У даному випадку тариф - це є вартість однієї нормо-години, яка затверджуеться у відповідності до накладних витрат підприємства.
Враховуючице, розроблено проект рішення, якимпропонуєтьсязатвердити норму часу у розмірі42грн. 59 коп.
Запропонований розмір вартості однієї норми часу відповідає економічно обґрунтованим витратам підприємства, що сприятиме його беззбитковій роботі, та дозволить якісно та вчасно надавати послуги юридичним та фізичним особам.
Змінавартості одного нормо-часу можливалише за умовиприйняттявідповідного регуляторного акта.
2. Цілі державного регулювання.
Метою регуляторного акта є встановленнятарифів на послуги КП Тростянецької міської ради БТІ на економічнообґрунтованомурівні, щовідповідатимевитратампідприємства , та призведе до :
- стабільноїбеззбитковоїроботиКП ТМР «БТІ»;
- можливостіотриманнянаселеннямвідповіднихпослуг на якісномурівні;
- збільшеннянадходжень до бюджету міставідсплаченихпідприємствомподатків та
соціальнихплатежів.
3. Визначення та оцінкаусіхприйнятихальтернативнихспособівдосягненняцілей з аргументацієюпереваг
Враховуючи те, що бюро технічної інвентаризації є комунальним підприємством і роботи з технічної інвентаризації регулюються галузевими нормами часу альтернативних засобів розрахунку та затвердження вартості однієї нормо-години (тарифів) не існує.
4. Описмеханізму і заходів, якізабезпечатьрозв'язуваннявизначеноїпроблеми шляхом прийняттязапропонованого регуляторного акта
Встановленнявартості нормо-часу дозволить у повномуобсязівідшкодовувативитратипідприємств з наданняпослуг та забезпечитирентабельну роботу КП ТМР «БТІ», якісно та ефективнообслуговуватизамовників. Враховуючи, щозапропонованавартість нормо-часу регулюється за допомогоюданого регуляторного акта, це дозволить перешкоджатинеобґрунтованомупідвищеннюцін на послугиКП ТМР «БТІ», своєчаснооцінювати та вноситивідповіднізміни до даногорішення з метою створеннясприятливих умов для замовників та підприємств. Застосуванняекономічнообґрунтованоївартості нормо-часу буде сприятизахистунаселення та суб'єктівгосподарюваннявідмонопольнихпроявів на ринку послуг з оформленнядокументів на нерухомемайно, недопущеннюбезпідставногозростаннятарифів та здійсненню контролю за правильністюїхформування.
Рішенням виконавчого комітету Тростянецької міської радизатверджується вартість 1-ї нормо-години на послуги, які надаються з інвентаризації нерухомого майната інші роботи, які виконуютьсяКП Тростянецькоїміської ради «Бюротехнічноїінвентаризації”..
Одиничні розцінки (тарифи) на конкретний вид робіт (послуг) розраховуються підприємством самостійно шляхом множення затвердженої рішенням вартості 1-ї нормо-години на відповідні норми часу визначені згідно "Збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України", затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 21.11.03 №198, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.2004 за № 188/8787 (зі змінами та доповненнями).
Запропонований проектом рішення виконавчого комітету Тростянецької міської ради розмір вартості 1-ї нормо-години відповідає економічно обґрунтованим витратам підприємства, що сприятиме його беззбитковій роботі, дозволить вчасно виплачувати заробітну плату працівникам відповідно до галузевої угоди та надавати послуги якісно та вчасно як населенню, так і юридичним особам.
Запропонований спосіб вирішення проблеми є найбільш доцільним, що дозволяє врахувати інтереси громадян, держави та підприємств для забезпечення споживачів послугами, що надають бюро технічної інвентаризації
Розрахункивитрат і можливівигодивід провадженнярегуляторного акту
№ з/п Об'єктвпливу Витрати Вигода
1 Органимісцевогосамоврядування Витрат не зазнають Можливезбільшеннянадходженнякоштів до місцевого бюджету
2 Підприємства, щонадаютьпослуги зінвентаризаціїнерухомого майна Витрат не зазнають Можливістьпрацюватибеззбитково, своєчасновиплачуватизаробітнуплату та відрахування до фондів, без запізнень сплачувати податкита поновлюватиосновніфонди
3 Населення, суб'єктипідприємницькоїдіяльності, іншіспоживачі Обгрунтованівитратина оплату послуг зінвентаризаціїнерухомого майна Маютьможливістьвчасноотримуватиякісніпослуги тарозраховуватися за них заекономічнообґрунтованими тарифами,правильністьзастосуванняякихможебутиперевіренаконтролюючими органами

5. Обгрунтуванняможливостейдосягненняцілейуразіприйняттязапропонованого регуляторного акта
Встановленнявартостіоднієїнормо-години дозволить у повномуобсязівідшкодовувативитратипідприємства по наданнюпослуг та забезпечитирентабельну роботу КП ТМР «БТІ», якісно та ефективнообслуговуватизамовників. Враховуючи, щозапропонованавартістьоднієїнормо-годинирегулюється за допомогоюданого регуляторного акта, це дозволить перешкоджатинеобгрунтованомупідвищеннюцін на послугиКП ТМР «БТІ». Застосуванняекономічнообгрунтованоївартостіоднієїнормо-години буде сприятизахистунаселення та суб'єктівгосподарюваннявідмонопольнихпроявів на ринку послуг з оформленнядокументів на право власності на нерухомемайно, недопущеннюбезпідставногозростаннятарифів та здійсненню контролю за правильністюїхформування.
Введення в дію даного регуляторного акту дозволить своєчасно проводити розрахунки за послуги сторонніх організацій по тепло- і енергопостачанню, з працівниками по оплаті праці, з бюджетом і позабюджетними фондами, сприятиме залученню висококваліфікованих працівників, зниженню текучості кадрів. За рахунок додаткової організації робочих місць виробничого персоналу, скоротяться терміни виконання замовлень і збільшиться об'єм виконуваних робіт по технічній інвентаризації та оформленню права власності на нерухоме майно. Всі вище перелічені заходи позитивно вплинуть на дію регуляторного акта і дозволять підприємству підвищити ефективність роботи, якість обслуговування замовників, що приведе к стабілізації фінансового стану і не допустять збитковості роботи підприємства.
Виконаннявимогданого регуляторного акта не потребуєдодатковихвитрат та коштів державного, обласного та місцевогобюджетів, а також не потребуєдодатковихвитрат на здійснення контролю та виконанняданого регуляторного акта.
Виконання вимог акта не залежить від впливу зовнішніх факторів і не заподіє можливої шкоди, що вимагає компенсації.
На дію регуляторного акта негативно може вплинути: економічна криза, підвищення тарифів на комунальні послуги, значні темпи інфляції, збільшення вартості послуг сторонніх організацій, які можуть вплинути на роботу та призвести до збитковості підприємства.
6. Визначенняочікуванихрезультатівприйняттязапропонованого регуляторного акта
Загальнірезультативведення в діюданогорішенняпозитивні як для підприємства, так і для населення та інтересівдержави. А саме:
Для КП ТМР«БТІ»:
 приведеннязаробітної плати працівників до вимогдіючогозаконодавства, Галузевої угоди та їїсвоєчаснавиплата;
 збереження кадрового потенціалупідприємства, зниженнятекучостікадрів, можливістьзалученняновихвисококваліфікованихпрацівників;
 своєчаснірозрахунки за комунальніпослуги;
 своєчаснеперерахуваннявнесків і податків у бюджет та небюджетніфонди; запобіганнязбитковостіпідприємства;
 можливістьтехнічногопереоснащенняпідприємства;
 підвищенняефективностіроботи.
Для населення:
 поліпшенняякостіобслуговування;
 скороченнятермініввиконаннязамовлень;
 покращення умов прийомугромадян, скороченнячерг;
Для сфериінтересівдержави:
 зростаннявідрахувань до державного та місцевогобюджетіввнаслідокстабільноїприбутковоїроботипідприємства;
 зростаннящомісячнихвідрахувань до Пенсійного та іншихсоціальнихфондів за рахунокзбільшеннякількостінаданихпослуг;
 своєчаснеотриманнянеобхідноїінформаціїна ринку нерухомості за запитами.
7. Обгрунтуваннязапропонованого строку чинності регуляторного акта
Регуляторний акт діє до будь-якихзмін на законодавчомурівнірозміріввитрат у складісобівартостіодиниці нормо-часу. Якщотакізмінипризведуть до суттєвогопідвищеннявартостіодиниці нормо-часу на наданняпослугКП ТМР «БТІ», буде запроваджено процедуру внесеннязмін до регуляторного акту абопідготовки та прийняття нового акту в установленому порядку.
8. Визначенняпоказниківрезультативностірегуляторного акту
З метою відстеженнярезультативностіданого регуляторного акту визначенінаступніпоказникирезультативності:
 кількістьзамовлень;
 обсягкоштіввіднаданняпослугпідприємством;
 розмірнадходжень до державного та місцевогобюджетів, державнихцільовихфондіввідгосподарськоїдіяльностіпідприємства по наданнюданихпослуг;
 встановлений рівень рентабельності;
– кількістьвстановленихкомп'ютернихпрограм;
 оснащеннякомп'ютерамиробочихмісць;
 рівеньпоінформованостісуб'єктівгосподарювання з основнимиположеннямиданого регуляторного акта.
9. Визначеннязаходів, за допомогоюяких буде здійснюватисявідстеження результативного регуляторного акта
При проведеннівідстеженнярезультативностіданого акта будутьаналізуватисяданібухгалтерського і податковогообліку, статистичназвітність.
Відстеження результативності визначеного розпорядження буде здійснюватись шляхом проведення аналізу фінансових показників діяльності підприємства, вивчення громадської думки.
Строк проведення відстеження – до набрання актом чинності (протягом одного місяця від дня публікації).
Зауваження та пропозиції направляти в письмовому вигляді до виконавчого комітету Тростянецької міської ради за адресою: м. Тростянець, вул. Миру, 6, тел. 5-13-80.

НачальникКП ТМР «БТІ» О.І.Пентіна
 
Перейти на Форум:
Тростянець запрошує!
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 


Відкрите місто на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Мери за економічне зростання

Ми розвиваємо електронне урядування
Ми розвиваємо електронне урядування на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Система електронних державних закупівль
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Розпорядження КМУ
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Картинна галерея в садибі Л.Кеніга
Дочiрнє пiдприємство ,,Елегiя-2” на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Куди ідти?
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Асоціації
Асоціація міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Асоціація малих  міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Відвідуваність сайту