Навігація


ВАЖЛИВО
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Збережемо
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
НАРИСИ ІСТОРІЇ
Нариси історії міста Тростянець на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Положення про відділ інформаційно-технічного забезпечення апарату Тростянецької міської ради

Положення про відділ інформаційно-технічного забезпечення апарату Тростянецької міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ з інформаційно-технічного забезпечення апарату Тростянецької міської ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом апарату Тростянецької міської ради. 1.2. Відділ у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові, керуючій справами (секретарю) виконкому, секретарю ради. 1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Тростянецької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами. 1.4. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету. 1.5. Положення про Відділ затверджується міською радою. 1.6. До складу Відділу входять: начальник відділу, спеціаліст І категорії із інформаційного забезпечення) та спеціаліст І категорії (з комп’ютерно-технічного забезпечення). 1.7. На посади начальника та працівників Відділу призначаються особи, що мають вищу освіту і бажано стаж роботи в органах місцевого самоврядування, або на державній службі за фахом, або в інших сферах управління. Усі працівники Відділу приймаються та звільняються з посад міським головою в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 1.8. Міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує відшкодування витрат на відрядження, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Метою Відділу є забезпечення виконання функцій покладених на місцеве самоврядування у сфері інформатизації населення, а також забезпечення ефективного впровадження та функціонування сучасних інформаційних технологій в Тростянецькій міській раді.
2.2. Основними завданням Відділу є:
2.2.1. Здійснення організаційно-технічних заходів щодо реалізації державної політики у сфері інформатизації для забезпечення відкритості, прозорості та публічності в роботі Тростянецької міської ради, її виконавчого комітету та депутатів міської ради. 2.2.2. Виявлення перспективних та ефективних напрямків розвитку системи інформаційного та комп’ютерного забезпечення. 2.2.3. Налаштування та обслуговування локальної комп’ютерної мережі, а також мережевого обладнання, камер відеоспостереження на території населених пунктів Тростянецької об’єднаної територіальної громади. 2.2.4. Встановлення, налаштування та підтримка в робочому стані операційних систем, програмного забезпечення, профілактика роботи комп’ютерної техніки та оргтехніки, виявлення порушень роботи. 2.2.5. Встановлення та підтримка спеціальних програмних комплексів, необхідних для виконання службових повноважень працівниками апарату міської ради. 2.2.6. Забезпечення інформаційної безпеки при роботі з персональним комп’ютером, локальною мережею або Інтернет, встановлення та оновлення антивірусних програм, паролів доступу. 2.2.7. Взаємодія з підприємствами, установами та організаціями з питань технічного обслуговування та придбання нової комп’ютерної техніки та оргтехніки. 2.2.8. Забезпечення належної роботи офіційного веб-сайту Тростянецької міської ради та його наповнення. 2.2.9. Забезпечення безперервної і належної роботи системи електронного голосування «Голос» для поіменного голосування депутатів. 2.2.10. Забезпечення своєчасного розміщення на офіційному сайті міської ради рішень сесій та виконавчого комітету міської ради, довідкових та інших матеріалів з питань діяльності міської ради. 2.2.11. Забезпечення проведення онлайн трансляцій пленарних засідань міської ради, комісій, а також за необхідності – засідання виконавчого комітету, комісій, громадських слухань тощо. 2.2.12. Забезпечення взаємодії із засобами масової інформації з метою повного та всебічного висвітлення діяльності міської ради, виконавчого комітету на місцевому, регіональному та державному рівнях.
2.3. Відділ при виконанні покладених на нього функцій співпрацює з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та виконавчими органами, утвореними міською радою, підприємствами, організаціями, установами, об'єднаннями громадян.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

3.1. У межах своєї компетенції Відділ:
3.1.1. Забезпечує експлуатацію комп'ютерної техніки, мереж, електронної пошти, програмних комплексів підрозділів. 3.1.2. Проводить розробку нормативно-правих актів (проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови), що готуються Відділом. 3.1.3. Займається придбанням та введенням в експлуатацію комп'ютерних програм, мереж, систем і супроводжує їх в процесі експлуатації. 3.1.4. Вносить пропозиції міському голові та керівникам структурних підрозділів міської ради щодо поширення сучасних інформаційних технологій. 3.1.5. Супроводжує систему електронного документообігу міської ради. 3.1.6. Забезпечує комп’ютерне обслуговування системи голосування на пленарних засіданнях Тростянецької міської ради та на засіданнях постійних комісій міської ради. 3.1.7. Виконує роботи з підключення до локальної мережі та забезпечує її функціонування у Тростянецькій міській раді. 3.1.8. Здійснює збір, обробку та забезпечує висвітлення інформаційних матеріалів діяльності Тростянецької міської ради перед громадою. 3.1.9. Виконує роботи по створенню та наповненню інформаційним матеріалом тематичних сторінок веб-сайту Тростянецької міської ради. 3.1.10. Направляє в засоби масової інформації прес-релізи, копії відповідних документів, анонсує події, заходи, програми і плани міської ради з попереднім погодженням керівництва міської ради. 3.1.11. Проводе акредитацію представників ЗМІ на заходах, які проводяться міською радою. 3.1.12. Аналізує та узагальнює досвід взаємодії міської ради з громадськістю і ЗМІ. 3.1.13. Модернізує та моделює структуру веб-сайту Тростянецької міської ради. 3.1.14. Здійснює заходи щодо технічного захисту комп'ютерних систем і мереж від витоків інформації і несанкціонованого доступу. 3.1.15. Забезпечує захист інформаційної мережі міської ради від комп’ютерних вірусів та своєчасне поновлення антивірусних баз. 3.1.16. Організовує проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції Відділу. 3.1.17. Здійснює профілактичні заходи та поточний ремонт комп'ютерної техніки. 3.1.18. Вносить керівництву міської ради пропозиції щодо встановлення, модернізації комп’ютерів та комп’ютерних мереж. 3.1.19. Готує інформаційно-статичну звітність про кількісний і якісний склад техніки, програмного забезпечення стан комп’ютерної техніки ради. 3.1.20. Розробляє інструкції по роботі з комп’ютерною технікою та впровадженим програмним забезпеченням. 3.1.21. Надає пропозиції та рекомендації керівникам підрозділів щодо оптимального використання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення. 3.1.22. Надає консультативну допомогу усім структурним підрозділам Тростянецької міської ради щодо використання в роботі комп’ютерної техніки та програмного забезпечення. 3.1.23. Здійснює супровід офіційних заходів у Тростянецькій міській раді з використанням інформаційних технологій. 3.1.24. Вживає заходи, в межах наданих повноважень, щодо запобігання корупції. 3.1.25. Вносить пропозиції керівництву міської ради щодо удосконалення роботи Відділу, пропозиції щодо усунення суперечностей між актами законодавства та заповнення прогалин в ньому. 3.1.26. Одержує в установленому порядку від органів влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених завдань згідно з чинним законодавством. 3.1.27. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
3.2. Відділ має право:
3.2.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції. 3.2.2. Отримувати в установленому порядку від державних органів, інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань. 3.2.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. 3.2.4. Брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань. 3.2.5. Отримувати в установленому порядку від державних органів, інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань. 3.2.6. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. 3.2.7. Брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань. 3.2.8. Вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань, що належать до компетенції Відділу. 3.2.9. Приймати участь в організації та проведенні семінарів, конференцій, нарад та інших заходів. 3.2.10. Мати інші права і повноваження відповідно до чинного законодавства, рішень ради, розпоряджень та доручень керівництва ради.

4. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою з урахуванням вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
4.2. Начальник Відділу:
4.2.1. Очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю. 4.2.2. Визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення й підвищення ефективності роботи Відділу. 4.2.3. Представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями. 4.2.4. Несе персональну відповідальність за невиконання, або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни. 4.2.5. Організовує та контролює виконання у Відділі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, рішень Тростянецької міської ради і її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови. 4.2.6. Планує роботу відділу, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи міського голови. 4.2.7. Розробляє положення про Відділ, посадові інструкції працівників, подає їх на затвердження в установленому порядку. 4.2.8. Звітується про проведену роботу Відділу в порядку, визначеному законодавством України. 4.2.9. Діє в межах повноважень, визначених цим Положенням та чинним законодавством України.
4.3. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених Положенням, посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою, та чинним законодавством України.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

5.1. Працівники Відділу несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на Відділ даним Положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Відділу розподіляються начальником між працівниками Відділу та закріплюються у посадових інструкціях. 5.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України. 6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.
Секретар ради Н.А. Ковальова
Тростянець запрошує!
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 


Відкрите місто на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Мери за економічне зростання
Ми розвиваємо електронне урядування
Ми розвиваємо електронне урядування на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Система електронних державних закупівль
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Розпорядження КМУ
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Картинна галерея в садибі Л.Кеніга
Дочiрнє пiдприємство ,,Елегiя-2” на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Куди ідти?
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Асоціації
Асоціація міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Асоціація малих  міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Відвідуваність сайту