Навігація


ВАЖЛИВО
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Збережемо
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
НАРИСИ ІСТОРІЇ
Нариси історії міста Тростянець на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Комунальний відділ міськвиконкому

ПОЛОЖЕННЯ про відділ містобудування, архітектури, комунального господарства та благоустрою апарату Тростянецької міської ради

 

 

1. Загальні положення 1.1. Відділ містобудування, архітектури, комунального господарства та благоустрою апарату Тростянецької міської ради (далі по тексту – «уповноважений орган» або «відділ») – є спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури. Уповноважений орган не є юридичною особою, є підзвітним і підконтрольним раді і підпорядковується міському голові.

1.2. Уповноважений орган здійснює керівництво у сфері містобудування та архітектури на території, підпорядкованій міській раді.

1.3. Уповноважений орган у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови і цим Положенням.

2. Основні завдання уповноваженого органу

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території Тростянецької міської ради.

2.2. Аналіз стану містобудування на території Тростянецької міської ради, організація розроблення, проведення експертизи і подання на затвердження в установленому порядку генерального плану та іншої містобудівної документації.

2.3. Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови на території міської ради, вдосконалення сфери життєдіяльності поліпшення архітектурного вигляду та благоустрою.

2.4. Забезпечення контролю за реалізацією генерального плану на території міської ради, здійсненням її комплексної забудови, за якістю забудови та благоустрою жилих районів, виробничої та інших зон.

2.6. Здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил.

2.7. Участь в роботі, пов’язаної з прийняттям в експлуатацію завершених будівництвом об’єктів в порядку, встановленому законодавством.

2.8. Вирішення питань розвитку містобудування, архітектури, благоустрою на підставі принципів залучення архітектурно-містобудівної ради для професійного колегіального розгляду та обговорення містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень об’єктів архітектури та містобудування.

2.9. Залучення художників-монументалістів, скульпторів та дизайнерів для спільної діяльності з метою досягнення синтезу архітектури та образотворчого мистецтва.

3. Функції уповноваженого органу

Відповідно до покладених на нього завдань уповноважений орган:

3.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає до міської ради пропозиції з цих питань.

3.2. Готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд міської ради.

3.3. Організовує розроблення всіх видів містобудівної документації населених пунктів на території міської ради і проведення її експертизи.

3.4. Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення території, вибору, вилучення (викупу), приватизації та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розглядає та подає до міської ради висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою території населених пунктів міської ради, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності.

3.5. Видає замовникам - забудовникам у встановленому порядку містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, інші вихідні дані на проектування об’єктів містобудування (будівництво нових об’єктів, реконструкція, капітальний ремонт, впорядкування існуючих об’єктів містобудування, розширення та технічне переоснащення підприємств).

3.6. Готує за участю органів земельних ресурсів, охорони культурної спадщини, природоохоронних і санітарно-епідеміологічних органів подає до виконавчого комітету міської ради висновки, які містять пропозиції щодо доцільності (недоцільності) внесення змін до містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, місцевих правил забудови, містобудівної документації для розміщення об’єктів містобудування, реконструкції житлово-цивільних, виробничих, інженерно-транспортних та інших. Розглядає і погоджує проекти всіх будівель та споруд на підвідомчій території.

3.7. Надає забудовникам будівельні паспорти на будівництво індивідуальних житлових будинків і господарських будівель, погоджує проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, житлових будинків і господарських будівель.

3.8. Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів.

3.9. Приймає рішення про стадійність проектування, доцільність розроблення ескізних проектів, застосування індивідуальних та типових проектів будинків і споруд, необхідність внесення змін до цих проектів.

3.10. Здійснює державний контроль за якістю будівництва та реконструкцій, бере участь в прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів житлово-громадського, виробничого і невиробничого призначення.

3.11. Погоджує і затверджує містобудівні обгрунтування у встановленому порядку.

3.12. Сприяє впровадженню у проектах об’єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню перебудови і переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсоощадних технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів

3.13. Приймає в межах своєї компетенції рішення з усіх питань архітектури та містобудування на підвідомчій території, які є обов’язковими для виконання державними підприємствами, організаціями та установами, орендними, акціонерними товариствами, господарськими організаціями (об’єднаннями), громадськими та релігійними організаціями, іншими організаціями, іноземними та спільними юридичними особами, а також громадянами України та інших держав.

3.14. Здійснює в установленому порядку державний контроль за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій.

3.15. Створює і веде архів містобудівної документації.

3.16. Забезпечує контроль за ходом та порядком виконання робіт в місцях проходження інженерних комунікацій на території міста та відновлення благоустрою після закінчення цих робіт.

3.17. Забезпечує оприлюднення шляхом опублікування у засобах масової інформації, а також на офіційному веб-сайті міської ради: - прийнятих виконавчим комітетом міської ради рішень щодо розроблення та затвердження містобудівної документації; - розроблених та погоджених в установленому законодавством порядку проектів містобудівної документації; - результатів громадського обговорення. Забезпечує доступ громадськості до цієї інформації, організовує її громадське обговорення.

3.18. Сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури.

3.19. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів. Розробляє заходи по благоустрою міста, координує роботу підприємств в плані дотримання санітарного стану на території міста, здійснює контроль за станом навколишнього середовища, озелененням міста, створення місць відпочинку громадян.

3.20 Здійснює оцінку якості та утримання житлового фонду і обслуговування населення, організовує обстеження житлово-комунального господарства з метою встановлення їх технічного стану і відповідності вимогам науково-технічного прогресу.

3.21. Бере участь в розгляді планів забудови міста і видає по них пропозиції; здійснює в установленому порядку контроль за виконанням робіт по благоустрою території міста, будівництву, капремонту і реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства.

3.22. Проводить підготовку та організаційну роботу по замовленню проектно-кошторисної документації на будівництво об’єктів згідно плану соціально-економічного розвитку міста та бере участь в заключенні договорів з підрядними організаціями по виконанню робіт по благоустрою території міста, будівництву, ремонту і реконструкції житлово-комунального господарства.

3.23. Здійснює контроль за виконанням підприємствами житлово-комунального господарства законодавства про охорону праці.

3.24. Забезпечує у місті дотримання законності та праворядку, забезпечує взаємодію з Тростянецьким громадським формуванням з охорони громадського порядку.

3.25. Організовує доведення загально-обов‘язкових рішень виконкому, сесій міської ради з питань, які належать до компетенції відділу, до населення, підприємств, організацій закладів міста.

3.26. Вирішує питання землеустрою, віднесені до компетенції міської ради.

3.27. Щомісячно звітує про використання електроенергії, води, газу, тепла, веде облік використання матеріалів міської ради на благоустрій, будівництво, капремонт та реконструкцію об’єктів житлово-комунального господарства.

3.28. Організовує своєчасний розгляд і прийняття рішень по пропозиціях і скаргах громадян міста, розробляє заходи по усуненню недоліків, які викликали скарги.

3.29. Сприяє діяльності комісій міської ради та бере в них участь.

3.30. Здійснює роботу по затвердженню маршрутів та графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності.

3.31. Забезпечує питання захисту прав споживачів з проведенням перевірок за додержанням законодавства щодо захисту прав споживачів у суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, в тому числі ресторанного господарства.

3.32. Розробляє і вносить пропозиції до міської ради про розподілення матеріально-технічних ресурсів між підприємствами і установами житлово-комунального господарства, виділені в централізованому порядку.

3.33. Організовує прийняття безгоспних об’єктів житлово-комунального господарства на баланс міської ради.

3.34. Звітує про роботу відділу перед міською радою, виконкомом, міським головою і його заступником.

4. Права уповноваженого органу Уповноважений орган має право:

4.1. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від міських органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Залучати спеціалістів підрозділів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій, об‘єднань, громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.3. Порушувати перед відповідними державними органами питання про притягнення в установленому порядку до адміністративної і кримінальної відповідальності осіб, що винні в самовільному будівництві, порушенні містобудівної дисципліни, правил благоустрою міста, діючого законодавства в галузі будівництва та архітектури, а також керівників підприємств, установ і організацій, на території яких здійснено правопорушення.

4.5. Порушувати перед відповідними державними органами питання зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об’єктів, а також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу

4.6. Вносити пропозиції про вилучення ліцензій на право проектування, будівництва та випуску будівельної продукції у проектних та виробничих організацій, що виконують роботи з порушеннями діючого законодавства, містобудівних екологічних та інших нормативних вимог.

4.7. Створювати в необхідних випадках постійні або тимчасові творчі колективи проектувальників та експертні групи із залученням до роботи в них на договірних засадах архітекторів та інших спеціалістів.

5. Структура

Структура відділу затверджується сесією міської ради. До складу відділу входять: - начальник відділу; - спеціаліст І категорії у справах захисту прав споживачів; - спеціаліст І категорії з питань містобудування та архітектури; - спеціаліст І категорії з питань благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та озеленення; - спеціаліст І категорії з питань забезпечення законності і правопорядку; - спеціаліст І категорії – землевпорядник.

6. Організація роботи відділу

6.1 Відділ очолює начальник відділу. У разі відсутності обов’язки начальника відділу виконує працівник відділу, на якого розпорядженням міського голови покладено виконання обов’язків начальника відділу.

6.2 Працівники відділу призначаються на посаду за результатами конкурсного відбору і звільняються з посади міським головою.

6.3 Організація роботи відділу здійснюється згідно планів роботи відділу, які погоджуються заступником міського голови.

6.4 Відділ взаємодіє з іншими відділами апарату міської ради, використовує у своїй роботі підготовлені ними статистичні та оперативні відомості. 6.5 Інформує громадськість про діяльність відділу через ЗМІ.

7 . Заключні положення.

7.1. Уповноважений орган у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з структурними підрозділами міської ради, також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

7.2. Дане Положення розроблено на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про архітектурну діяльність», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», інших нормативних документів.

 

Тростянець запрошує!
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 


Відкрите місто на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Ми розвиваємо електронне урядування
Ми розвиваємо електронне урядування на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Система електронних державних закупівль
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Розпорядження КМУ
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Куди ідти?
Картинна галерея в садибі Л.Кеніга
Дочiрнє пiдприємство ,,Елегiя-2” на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Асоціація міст України
Асоціація міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Відвідуваність сайту