Навігація


ВАЖЛИВО
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Збережемо
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
НАРИСИ ІСТОРІЇ
Нариси історії міста Тростянець на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
ЗВІТ про результати проведення процедури відкритих торгів N 1 від 09.07.2012 р.
ЗВІТ

                                                                                                        ЗВІТ
                                                                про результати проведення процедури  відкритих  торгів
                                                                                         N 1 від  09.07.2012 р.

1. Замовник:                                                                                                                         1.1. Найменування: Комунальне  підприємство  Тростянецької  міської  ради  «Тростянецькомунсервіс».                                                                                 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14025535.                                                                 1.3. Місцезнаходження: 42600,  Сумська  область,  м.Тростянець, вул.Горького, 30.                                                                                                                1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):                                                                                                                                    Кулініч  Андрій  Михайлович – головний  інженер                                              КП «Тростянецькомунсервіс», м.Тростянець, вул. Горького,30,                                  тел./факс (05458) 5-13-90, e-mail  komunserv@list.ru.                                                      Андрєєнко  Тетяна  Василівна – юрисконсульт                                                    КП «Тростянецькомунсервіс», м.Тростянець, вул. Горького,30,                   тел./факс (05458) 5-13-90, e-mail  komunserv@list.ru.                                           1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Комунальне підприємство Тростянецької міської ради  «Тростянецькомунсервіс»,  код ЄДРПОУ 14025535.

2. Джерело фінансування закупівлі: міський  бюджет,  кошти  підприємства.

3. Предмет закупівлі.                                                                                                                    3.1. Найменування: 34.20.1   корпуси  автомобілів  (підйомник колінчатий гідравлічний на автомобіль ГАЗ-53).                                                                                                    3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: підйомник  колінчатий  гідравлічний  на  автомобіль  ГАЗ-53   1шт.                                                                                          3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Україна, Сумська область,   м. Тростянець, вул. Горького,30.                                3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: липень- вересень  2012 р.

4. Процедура закупівлі:  відкриті  торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:                                                                5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.                                                                                                  5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності): trostyanets-miskrada.gov.ua.                5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:  28.05.2012 року  № 64 (666) № оголошення  207863 «Вісник  державних  закупівель».                     5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон).                                                                                           5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.                      5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:  06.07.2012 року  № 81 (683)  №  оголошення  242771 «Вісник  державних  закупівель»                                                       5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів:                                                                                                      6.1. Кількість учасників процедури закупівлі:  2  учасники.                                    6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:                                                          № 1 Сільськогосподарське  товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «Стаслаагросервіс»;                                                                                                     № 2  Публічне  акціонерне  товариство  «Проторус».                                               6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:                                                                                                      № 1 ЄДРПОУ  30142607;                                                                                                      № 2 ЄДРПОУ  01350222.                                                                                               6.4. Місцезнаходження/місце проживання:                                                                               № 1  73027,  м.Херсон,  вул.Філатова,27;                                                                             № 2  73027,  м.Херсон,  вул.Філатова,27.

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:                                                                      7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час):                  27.06.2012 р.  до  10-00.                                                                                                        7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час):  27.06.2012 р.  об 11-00.                                                                                                             7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2  пропозиції.  7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).                                                7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:                                                                                                                                                  № 1  235800,00 грн  не  відповідає  поставленим  вимогам;                                                        № 2  210600,00 грн  відповідає  поставленим  вимогам.                                                                         7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення:                                                                                                                   № 1 Сільськогосподарське  товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «Стаслаагросервіс»  пропозиція  не  відповідає  вимогам  документації  конкурсних  торгів.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:                                                    8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів ______________;
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів ______________;
номер ____ та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів
_______________ ; ____________________________. (цифрами) (словами)
                      8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:                     9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.                                                      9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.                                                                                                            9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.                                                                                                  10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:                                      12.1. Дата прийняття рішення:  02.07.2012 року.                                                             12.2. Причини:  до  оцінки  допущено  пропозиції  менше  ніж  двох  учасників.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:                                                       13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам:                           № 2  Публічне  акціонерне  товариство  «Проторус».                                                  13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам:                                                                                                 № 1 Сільськогосподарське  товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «Стаслаагросервіс».                                                                                                                         13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:                                                                                                               № 1 Сільськогосподарське  товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «Стаслаагросервіс»;                                                                                                                  № 2  Публічне  акціонерне  товариство  «Проторус».                                                           13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

15. Склад комітету з конкурсних торгів:

Кулініч  А.М. – головний  інженер  КП Тростянецькомунсервіс»,  голова  комітету  з  конкурсних  торгів;

Кожушко  О.І. – економіст  КП «Тростянецькомунсервіс»,  член  комітету  з  конкурсних  торгів;

Голуб  С.І. – інженер  з  охорони  праці  КП «Тростянецькомунсервіс»,  член  комітету  з  конкурсних  торгів;

Андрєєнко  Т.В. – юрисконсульт  КП  «Тростянецькомунсервіс»,  секретар  комітету  з  конкурсних  торгів;

Рибальченко  О.В.- бухгалтер  КП «Тростянецькомунсервіс»,  член  комітету  з  конкурсних  торгів.Голова  комітету  з  конкурсних  торгів                                       Кулініч  А.М.

 

Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь-ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Тростянець запрошує!
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 


Відкрите місто на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Мери за економічне зростання
Ми розвиваємо електронне урядування
Ми розвиваємо електронне урядування на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Система електронних державних закупівль
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Розпорядження КМУ
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Куди ідти?
Картинна галерея в садибі Л.Кеніга
Дочiрнє пiдприємство ,,Елегiя-2” на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Асоціації
Асоціація міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Асоціація малих  міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Відвідуваність сайту