Навігація


ВАЖЛИВО
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Збережемо
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
НАРИСИ ІСТОРІЇ
Нариси історії міста Тростянець на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Управління житлово-комунального господарства

                                             Тростянецька міська рада

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням комітету з конкурсних торгів

(від «16» березня 2012 року)

Голова комітету з конкурсних торгів

____________________ Заяц Ю.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

 

 

 

на закупівлю послуг

 

з архітектурного планування міст та в галузі садово-паркової архітектури

м. Тростянець, Сумської області (виготовлення та корегування генерального плану забудови міста Тростянець)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Тростянець – 2012 р.


 

ЗМІСТ

документації конкурсних торгів

 

I. Загальні положення

1.1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

1.2. Інформація про замовника торгів

1.3. Інформація про предмет закупівлі

1.4. Процедура закупівлі

1.5. Недискримінація учасників

1.6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

1.7. Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

 

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

2.1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

2.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

 

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

3.6. Кваліфікаційні критерії до учасників

3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

3.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

3.9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

 

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

 

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

5.2. Виправлення арифметичних помилок

5.3. Інша інформація

5.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

 

VI. Укладання договору про закупівлю

6.1. Терміни укладання договору

6.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

6.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

 

Додатки 1-4

 


 
I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01 червня 2010 року № 2289 – VI (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях визначених Законом

2. Інформація про

замовника торгів

 

повне найменування

Тростянецька міська рада Сумської області

місцезнаходження

42600, Сумська область, м. Тростянець, вул. Миру, 6

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Заяц Юрій Миколайович – голова комітету з конкурсних торгів, заступник міського голови. 42600, Сумська обл., м. Тростянець,вул. Миру, 6 каб. № 3, т. 05458-5-13-80.

 

3. Інформація про предмет закупівлі

 

найменування предмета закупівлі

Послуги з архітектурного планування міст та в галузі садово-паркової архітектури (виготовлення та корегування генерального плану забудови міста Тростянець) Сумська область.

вид предмета закупівлі

Послуги

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

За адресою Замовника

 

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

З травня 2012 року по вересень 2012 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних  торгів є національна валюта України  - гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України згідно з Договором.

7. Інформація про мову (мови), якою(якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

7.1. Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

7.2. У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

7.3. Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою.

7.4. Якщо в складі пропозиції конкурсних торгів надається документ, що складений на іншій, ніж передбачено пунктом 7.3. цього Розділу мові, учасник надає переклад цього документу.

7.5. Якщо учасник торгів є нерезидентом України, він може подавати свою пропозицію конкурсних торгів англійською мовою з обов’язковим перекладом на українську мову. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів викладаються  українською мовою.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

 

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством; за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів пов'язаних з проведенням конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: «Не відкривати до 27 квітня 2012 р. до 11:00»

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

1) документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (виписка з протоколу засновників про призначення директора, резидента, голови правління; довіреність керівника учасника та інше) (копія завірена живою печаткою і підписом підприємства);
2) документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником (перелік документів зазначено п.7 розділу 3 конкурсної документації);
3) документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (перелік документів зазначено п.6 розділу 3 конкурсної документації);

4) заповнені додатки 1-4 конкурсної документації

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

 

Умови відсутні так як забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: відхилити таку вимогу або погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону. Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

6.1. Довідка, яка містить інформацію про осіб, що перебувають у штаті Учасника, які будуть залучені до виконання договору, їх кваліфікацію та досвід згідно форми Додатку 5 до документації конкурсних торгів, завірена печаткою Учасника.

6.2. Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, які передбачаються використовувати для виконання договору згідно форми Додатку 6 до документації конкурсних торгів, завірена печаткою Учасника.

6.3. Довідка (у довільній формі) про виконання аналогічних договорів Учасником з відображенням назв підприємств, установ та організацій, виду робіт та їх вартості за підписом керівника Учасника та завірена печаткою Учасника.

6.4. Баланс підприємства, установи за  2012 рік на звітну дату, завірений печаткою Учасника.

6.5. Звіт про фінансові результати за  2012 рік на звітну дату, завірений печаткою Учасника.

6.6. Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік завірений печаткою Учасника.

6.7. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

6.8. Документ, що підтверджує правомочність представника учасника на укладання договору про закупівлю (випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреність, доручення або інший документ).

6.9. Оригінал довідки уповноваженого органу про відсутність рішення про визначення Учасника в установленому порядку банкрутом чи порушення проти нього справи про банкрутство, дійсної на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

6.10. Оригінал довідки ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків і зборів в Україні, дійсної на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

6.11. Копія Статуту в повному обсязі, завірена нотаріально.

6.12. Копія установчого договору про діяльність засновників по створенню підприємства, установи, завірена нотаріально, при умові, що у Статуті не зазначено засновників і їх частка у статутному фонді.

6.13.Копія документа про державну реєстрацію, завірена печаткою Учасника.

6.14. Копія довідки про включення в ЄДРПОУ, завірена печаткою Учасника.

6.15. Копія ліцензії на право провадження господарської діяльності пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури з додатком, в якому вказується перелік робіт на право провадження будівельної діяльності.

6.16. Копія сертифікату якості відповідно вимог ДСТУ ISO 9001.

6.17. Якщо Учасник до виконання робіт залучає субпідрядні організації, надається копія ліцензії на виконання функцій генпідрядника будівництва об’єкта, а також завірені копії ліцензій субпідрядних організацій, які залучаються до виконання робіт.

6.18. Інформація про те, що посадову особу учасника, яку призначено відповідальною за здійснення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисних мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку. Інформацію надати у формі оригінала листа учасника скріпленого підписом та печаткою учасника на адресу голови  комітету з конкурсних торгів замовника.

 

 

 

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником згідно технічного завдання (додаток№2).

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Послуги з архітектурного планування міст та в галузі садово-паркової архітектури (виготовлення та корегування генерального плану забудови міста Тростянець) Сумська область.

 

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

 

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів

За адресою Замовника, кабінет № 3.

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

 

27.04.2012 року до 10.30 год.

 

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

 

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

За адресою Замовника, актовий зал

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

 

27.04.2012 року о 11.00 год.

 

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону.

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів  комітету  з конкурсних  торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова  комітету з конкурсних торгів.

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником  у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці  та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється

3. Інша інформація

 

 Ціна пропозиції.

При розрахунку ціни, за яку Учасник згоден виконати замовлення, враховується ціна предмету закупівлі в цілому , відповідно до цієї інструкції на умовах поставки за адресою Замовника – поставка пального здійснюється у вигляді талонів (картки на паливо) та всі витрати, пов’язані з виконанням зобов’язань Учасника процедури закупівлі по виконанню договору, з усіма податками, зборами та обов’язковими платежами відповідно до законодавства України.

До кінцевої вартості пропозиції конкурсних торгів включаються усі витрати Учасника, в тому числі, прямі витрати, накладні витрати, витрати сторонніх організацій та прибуток, який Учасник планує одержати при виконанні договору.

Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень, та за будь-яких обставин не підлягають зміні або коригуванню, у тому числі, шляхом знижок/надбавок, під час дії пропозиції конкурсних торгів.

Учасник самостійно відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів та ліцензій на товар, який запропонований на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів та ліцензій (якщо це передбачено чинним законодавством).

Усі витрати, що переможець торгів передбачає нести, виконуючи усі умови договору враховують в загальній ціні пропозиції. Невраховані у загальній ціні витрати оплачуватися Замовником окремо не будуть.

 Порядок дотримання конфіденційності.

Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається лише уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

Будь-які спроби учасника вплинути на оцінювання замовником пропозицій або прийняття рішення про вибір переможця призведе до відхилення його пропозиції.

Інші положення.

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації конкурсних торгів з боку Учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що Учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації конкурсних торгів та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.

У разі виникнення у Учасників процедури закупівлі питань, що не висвітлені у документації конкурсних торгів, комітет з конкурсних торгів при їх практичному обговоренні з Учасниками процедури закупівлі та вирішенні керується чинними нормативно-правовими актами України.

Під час проведення даної процедури закупівлі сторони передають інформацію у письмовій формі. Якщо інформація передавалась в іншій формі, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути письмово підтверджений ними.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник:
 - не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;
 - не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
 - не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.                                               

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:
 - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
 - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
 - виявлення факту змови учасників;
 - порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
 - подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
 - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;
 - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.        

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:
 - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
 - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

 Договір   про  закупівлю  укладається  в  письмовій  формі відповідно до положень Цивільного кодексу України, та Господарського   кодексу   України, з  урахуванням особливостей, визначених Законом. Істотні умови договору (проект договору) Додаток № 4 до документації конкурсних торгів.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору не вимагається

 

Примітка:

1.    Усі документи, що надаються, мають бути підписані керівником Учасника або уповноваженою особою. На всіх копіях документів мають бути відтиски оригіналу печатки та підписи, що виконані незмивним чорнилом.

2.    У разі, якщо Учасником торгів є фізична особа-суб’єкт підприємницької діяльності, то копії вищевказаних документів повинні містити лише підписи Учасника – фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності.

 

Додаткова інформація:

 

На основі розробленого генерального плану забудови міста Тростянець, виготовлятиметься нормативно грошова оцінка земель м. Тростянець, Сумської області.


                                                                                                                      ДОДАТОК №2

до документації конкурсних торгів

                    

 пропозиціЯ конкурсних торгів НА ЗАКУПІВЛЮ

Послуг з архітектурного планування міст та в галузі садово-паркової архітектури (виготовлення та корегування генерального плану забудови міста Тростянець) 

Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо на участь у торгах свою  пропозицію:
  1. Повне найменування учасника _______________________________________________
  2. Адреса (юридична та фактична) ______________________________________________
  3. Телефон/факс ______________________________________________________________
  4. Керівництво (прізвище, ім’я, по батькові) ______________________________________
  5. Код ЄДРПОУ ______________________________________________________________
  6. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації); назва та адреса головного підприємства, дата утворення, місце реєстрації; спеціалізація __________________________________________________________________________

 

  1. Загальна вартість  пропозиції  конкурсних торгів без ПДВ (грн.):

Цифрами _____________________________________

Літерами _____________________________________

 

Крім того ПДВ, грн.

Цифрами _____________________________________

Літерами _____________________________________

 

Загальна вартість  пропозиції конкурсних торгів* з ПДВ (грн.):

Цифрами _____________________________________

      Літерами _____________________________________

      *Загальна вартість  пропозиції конкурсних торгів  розрахована згідно з   додатками до проекту договору

 

8.      Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі _______________________________________________________

                                                                                (посада,  ПІБ)

До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою конкурсною пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

            Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90-ти днів з дня розкриття  пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша конкурсна пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

            Якщо нашу пропозицію конкурсних торгів буде акцептовано, ми беремо на себе зобов’язання укласти з Вами договір, на умовах запропонованих в документації конкурсних торгів, протягом 30-и днів з дати акцепту пропозиції.

            Строк виконання робіт___________________.

                                                           __________________________________________

(посада, підпис керівника підприємства, організації, установи) МП


 

Додаток 3

до документації конкурсних торгів

 

 

Завдання

на виконання послуг з архітектурного планування міст та в галузі садово-паркової архітектури (виготовлення та корегування генерального плану забудови міста Тростянець)

 

 

1.     Назва об`єкта: виготовлення та корегування генерального плану забудови міста Тростянець.

2.     Підстава для розроблення: Рішення сесії Тростянецької міської ради.

3.      Кількість і зміст окремих етапів розроблення:  В одну стадію.

4.     Термін розроблення: травень-листопад 2012 року.

5.     Розрахункові показники для визначення вартості робіт:

а) площа міста – 2663,03 га.

б) загальна чисельність населення 21600 тис. осіб станом на 01.01.2012 року.

6.     Перелік раніше виконаних матеріалів та довідкових даних:

-         Аерофотозйомка міста Тростянець, Сумська область;

-         Генеральний план забудови міста Тростянець Сумської області

7.     Вимоги щодо виконання проектних робіт по виготовленню та корегуванню генерального плану забудови міста Тростянець: 

-         Виготовлення та корегування генерального плану міста;

Топографічна зйомка масштабу 1:2000;

-         План земельно-господарського устрою;

-         кількість і зміст окремих етапів розроблення: згідно з календарним планом робіт;

8.Кількість примірників документації, що надається замовнику – 3 примірника на паперових носіях  масштабу у державній геодезичній системі координат УСК-2000 та 1 примірник в електронному вигляді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до документації конкурсних торгів

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

про закупівлю послуг з архітектурного планування міст та в галузі садово-паркової архітектури (виготовлення та корегування генерального плану забудови міста Тростянець)  

 

м. Тростянець

                     ________________2012 року

 

Тростянецька міська рада Сумської області в особі міського голови Бови Юрія Анатолійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Замовник), з однієї сторони, і _________________________________________________________________                    (найменування Підрядника)

 

 в особі ________________________________________________________,

             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

 

 що діє на підставі ______________________________________________       

               (найменування документа, номер, дата   та інші необхідні реквізити)

та ліцензії на виконання робіт  серія ___ № _____ від _________  (далі - Підрядник),  з іншої сторони,  разом - Сторони,  уклали цей договір про таке (далі - Договір):

 

 

І. Предмет Договору

 

1.1. Підрядник зобов'язується у 2012 році виконати роботи зазначені в пропозиції з конкурсних торгів, а Замовник - прийняти і оплатити роботи.

1.2. Найменування роботи Виготовлення та корегування генерального плану забудови міста Тростянець.

1.3. Обсяги закупівлі робіт  можуть  бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

 

II. Якість  робіт

 

Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, виконані відповідно до державних будівельних норм, проектного завдання та передати Замовнику роботи по акту приймання-передачі продукції.

 

III. Ціна договору

 

3.1. Ціна цього Договору становить _________________________,

                                    (вказати цифрами та словами)

 у тому числі: ___________________________________________________

 (ціна Договору визначається з урахуванням Закону України "Про податок на додану вартість")

 

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

 

 

 

 

IV. Порядок здійснення оплати

 

4.1. Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником після підписання Сторонами акта виконаних робіт

 4.2. До рахунка додаються ________________________________________________________

(акт приймання –передачі робіт, накладна на документацію та інші документи)

 

V. Виконання робіт

 

5.1. Строк  (термін)  виконання робіт :  30.09.2012.

5.2. Місце  поставки виконання робіт : за адресою Замовника.

 

VI. Права та обов'язки сторін

 

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

6.1.2. Приймати виконані роботи згідно з актом приймання – передачі проектних робіт;  

6.1.3. Інші обов'язки ______________________________________.

 

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі  невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його  за 30 днів;

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Підряднику  без здійснення оплати в разі неналежного  оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.2.5. Вимагати усунення недоліків виявлених в ході перевірки відповідності виконаних проектних робіт завданню на проектування та іншим вихідним даним на проектування;

6.2.6. Інші права ______________________________________________.

 

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання  робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити виконання  робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Представляти інтереси Замовника при проведенні державної експертизи виготовлення та корегування генерального плану забудови міста Тростянець, Сумської області та безоплатно усувати помилки, виявлені під час її проведення ;

6.3.4. Інші обов'язки ______________________________________.

 

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

6.4.2. На дострокове виконання робіт  за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк ______;

6.4.4. Інші права __________________________________________.

 

VII. Відповідальність сторін

 

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у таких розмірах: за порушення умов зобов’язання щодо якості робіт стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних)  робіт ; за порушення строків виконання зобов’язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання  за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцяти днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків  вказаної вартості.

А у разі здійснення попередньої оплати Підрядник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

 

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

________________________________________________________________.

          (зазначаються види порушень та санкції за них)

 

VIII. Обставини непереборної сили

 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін  (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом _______ днів з моменту їх виникнення

повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом  виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються __________________________________________________________________.

  (найменування органу, уповноваженого видавати такі документи)

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж ___ днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

 

IX. Вирішення спорів

 

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

 

X. Строк дії договору

 

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання  і діє до 31.12.2012.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

 

XI. Інші умови

 

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 

XII. Додатки до договору

 

Невід'ємною частиною цього Договору є:

1. Зведений кошторис на проектно-вишукувальні роботи.

2. Кошториси на проектно-вишукувальні роботи з розрахунками.

3. Графік виконання проектних робіт та розрахунки.

 

 

 

XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

 

 Замовник                             Учасник

Тростянецька міська рада            ____________________________

      (найменування)                     (найменування/П.І.Б)

 

24006361                           _____________________________                  (ідентифікаційний код/                   ідентифікаційний номер)

 

Вул. Миру, 6 м. Тростянець              ____________________________

  (місцезнаходження)                      (місцезнаходження)

 

 (05458) 5-13-80                              ____________________________

 (телефон)                                (телефон)

 

                              ____________________________

 (телефакс)                               (телефакс)

 

 р/р 35410010001376                  ____________________________

 УДКСУ у Тростянецькому районі

 у Сумській області              (рахунок у Державному

                                     казначействі або у банку)

 

 

 

 

 

(підпис)                              (підпис)

 

 М.П.                                   М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до документації конкурсних торгів

 

інформація про працівників учасника, які мають відповідні знання і досвід та будуть залучені до виконання договору

 

·      Довідка про кваліфікацію та досвід керівників та інженерно-технічних працівників

 

Посада

П.І.Б.

Освіта (навчальний заклад, коли закінчено навчання), фах

Працює на даному

підприємстві

Загальний стаж роботи за фахом

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник                       ____________                         ( ________________)

           Підпис                                              П.І.Б.

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Додаток 6

до документації конкурсних торгів

 

Довідка

про наявність основних засобів,

необхідного для виконання договору

 

Найменування основних засобів

Кількість

Власне/

орендоване

Балансова

вартість    (тис. грн.)

Дата

початку експлуатації

Технічний стан

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник                       ____________                         ( ________________)

           Підпис                                              П.І.Б.

Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь-ласка, залогіньтеся для додавання коментарів
Рейтинги
Рейтинг доступний лише для користувачів.

Будь-ласка, залогіньтеся або зареєструйтеся для голосування.

Немає даних для оцінки.
Тростянець запрошує!
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 


Відкрите місто на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Мери за економічне зростання
Ми розвиваємо електронне урядування
Ми розвиваємо електронне урядування на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Система електронних державних закупівль
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Розпорядження КМУ
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Куди ідти?
Картинна галерея в садибі Л.Кеніга
Дочiрнє пiдприємство ,,Елегiя-2” на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Асоціації
Асоціація міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Асоціація малих  міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Відвідуваність сайту