Навігація


ВАЖЛИВО
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Збережемо
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
НАРИСИ ІСТОРІЇ
Нариси історії міста Тростянець на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Склад громадської ради
СКЛАД

                                                                  СКЛАД

                                                         Громадської ради

                                      при Тростянецькому міському голові

 

п/п

ПІБ

Посада в громадській раді

Посада, місце роботи

Контактні телефони

 1.  

Каруна Наталія Іванівна

Голова громадської ради

Голова вуличного комітету

6-46-87

 1.  

Колодка

Іван Васильович

Заступник голови громадської ради

Голова профспілки працівників АПК, голова ради галузевих профспілок

5-32-43

 1.  

Горошко

Анатолій Макарович

Заступник голови громадської ради

Голова ГО «Союз-Чорнобиль (Україна)»

6-41-70

0667971707

 1.  

Куц Юлія Олександрівна

Секретар громадської ради

Голова ГО «Кліб шанувальників творчості П.І.Чайковського»

51970

 

 1.  

Зелінська Любов Миколаївна

Член громадської ради

Керуюча у справах громадськості та організаційно побутовою службою ЗАТ  “Крафт Фудз Україна”

5-10-48

 1.  

Черкашин Микола  Іванович

Член громадської ради

Голова районної ради ветеранів війни та праці

Роб. 5-35-69

0503075675

 1.  

Заяц Анатолій Михайлович

Член громадської ради

Виконавчий директор ГО «Агенство регіонального розвитку «Поліс»

6-68-50

 1.  

Гончаренко Олександр Петрович

Член громадської ради

Голова ГО «Спілка підприємців Тростянеччини»

6-68-50

 1.  

Баранюк

Надія Миколаївна

Член громадської ради

Редактор газети «Круглий двір»

5-16-21

 1.  

Кравченко

Вікторія Юріївна

Член громадської ради

Кореспондент районного радіомовлення «Вісті Тростянеччини»

0666032223

 1.  

Мірошниченко Роман Сергійович

Член громадської ради

Кореспондент ГО «Голос громади»

0661885899

 1.  

Сас Раїса Федорівна

Член громадської ради

Голова вуличного комітету

6-65-18

 1.  

Марченко

Ніна Карпівна

Член громадської ради

Голова вуличного комітету

6-60-64

 1.  

Москальова Валентина Олександрівна

Член громадської ради

Голова вуличного комітету

6-64-51

 1.  

Герасименко Микола Андрійович

Член громадської ради

Голова Тростянецької районної організації інвалідів

0660732238

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Міський голова
Ю.А.Бова
«25» січня 2012 р.

 

                                           ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при Тростянецькому міському голові


     1. Громадська рада при Тростянецькому міському голові (далі - Громадська рада) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, який утворюється при Тростянецькому міському голові з метою координації заходів, пов'язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики та вирішення проблем міста, забезпечення прозорості у діяльності міської ради.
     2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996, зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2005 року № 1302 від 26 листопада 2009 року «Про додаткові заходи щодо залучення громадян до участі в управлінні державними справами», Указом Президента України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента №525/2008 (525/2008) від 09.06.2008 р.), розпорядженнями Тростянецького міського голови, а також цим Положенням.
     3. Основними завданнями Громадської ради є:
     3.1 сприяння реалізації громадянами конституційних прав;
     3.2 сприяння у вирішенні проблем міста;
     3.3 забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень центральних і місцевих органів виконавчої влади;
     3.4 залучення громадськості до процесу прийняття владних рішень на місцевому рівні;
     3.5 забезпечення громадського контролю за розподілом наявних ресурсів;
     3.6 сприяння інноваційній діяльності для вирішення проблем міської громади;
     3.7 проведення моніторингу дотримання прав і свобод громадян, поширення відповідної інформації.
     4. Основними принципами діяльності Громадської ради є відкритість, колегіальність та рівноправність її членів.
     5. Громадська рада відповідно до покладених на неї основних завдань:
     5.1 готує і подає пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;
     5.2 подає пропозиції щодо строків проведення публічних громадських обговорень;
     5.3 подає пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю з питань, не передбачених орієнтовним планом;
     5.4 розробляє та подає на розгляд пропозиції до плану проведення консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань, строків та етапів, порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування їх результатів;
     5.5 здійснює інші заходи щодо організації та проведення консультацій з громадськістю згідно з Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;
     5.6 опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції та зауваження з питань формування і реалізації державної політики й подає їх в установленому порядку міській раді, систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;
     5.7 розробляє та подає на розгляд пропозиції щодо механізмів підвищення ефективності співпраці міської ради з громадськістю міста;
     5.8 проводить експертну оцінку проектів рішень міської ради за зверненням міського голови;
     5.9 виконує дорадчі функції під час обговорення та прийняття рішень міською радою, подає на розгляд міської ради пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів місцевого рівня, ефективності їх впровадження, оцінки наслідків прийняття або неприйняття того чи іншого рішення, шляхом розробення висновків, рішень, рекомендацій і пропозицій, а також здійснює громадський контроль реалізації зазначених рішень;
     5.10 проводить роз’яснювальну роботу, популяризацію перспективних ідей, пов’язаних із вирішенням проблем міської громади;
     5.11 формує банк даних найактуальніших проблем розвитку місцевої громади та шляхів їх вирішення.
     6. Громадська рада з метою виконання покладених на неї завдань має право:
     6.1 отримувати в установленому порядку від Тростянецької міської ради інформацію, необхідну для своєї роботи;
     6.2 утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи громадської ради, діяльність яких регламентується окремим положенням;
     6.3 залучати до своєї роботи представників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних і наукових організацій (за згодою їх керівників) та окремих фахівців;
     6.4 проводити круглі столи, конференції, збори;
     6.5 подавати пропозиції міському голові щодо виділення цільових коштів (субвенцій) на проведення соціологічних та наукових досліджень з метою вивчення громадської думки, моніторингової діяльності, оприлюднення інформації та виконання інших завдань Громадської ради, передбачених цим Положенням.
     7. Громадська рада утворюється розпорядженням міського голови у складі голови та членів, заступник чи заступники за відповідними напрямками роботи, секретар обирається на першому засіданні громадської ради та переобираються рішенням Громадської ради, прийнятим більшістю голосів її членів від загального складу громадської ради.
     7.1 До складу Громадської ради можуть входити представники громадських організацій, професійних спілок та інших об’єднань громадян, засобів масової інформації, творчих спілок, асоціацій та організацій роботодавців.
         7.2 До Громадської ради не можуть входити депутати міської ради, лідери місцевих осередків політичних партій.
     7.3 Члени Громадської ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.
     7.4 Членство у Громадській раді не є підставою обмеження іншої діяльності осіб, що входять до її складу.
     7.5 Члени Громадської ради мають право:
     7.5.1 брати участь у підготовці та прийнятті рішень Громадської ради, формуванні та діяльності її органів, заходах Громадської ради;
     7.5.2 вносити пропозиції щодо пріоритетних напрямів діяльності Громадської ради;
     7.5.3 брати участь у вирішенні будь-яких інших питань у діяльності Громадської ради;
     7.5.4 отримувати інформацію про діяльність та рішення Громадської ради, згідно законодавства;
     7.5.5 добровільно виходити зі складу Громадської ради;
     7.5.6 посилатися на своє членство в Громадській раді в публікаціях, виступах, публічних заявах тощо;
     7.5.7 користуватися службовими кабінетами, засобами зв’язку та оргтехнікою будівлі міської ради за погодженням із міським головою.
     7.6 Члени Громадської ради зобов’язані:
     7.6.1 дотримуватися вимог цього положення та рішень Громадської ради;
     7.6.2 брати участь у засіданнях Громадської ради;
     7.6.3 брати активну участь у заходах Громадської ради;
     7.6.4 Член Громадської ради не може виступати від її імені (робити будь-які заяви, надавати коментарі тощо), крім випадків наявності відповідного рішення Громадської ради.
     8. Персональний склад та голова громадської ради призначається строком на чотири роки.
     8.1 Гранична чисельність кількісного складу Громадської ради не фіксована.
     8.2 Голова Громадської ради має заступника чи заступників за напрямками, які обираються з числа членів ради за його поданням. Заступники голови Громадської ради, в разі необхідності, можуть замінювати Голову громадської ради на час його відсутності.
     8.3 Для організаційного забезпечення своєї роботи Громадська рада може утворювати робочий орган – секретаріат, порядок та склад роботи якого визначається Громадською радою.
     9. Голова Громадської ради:
     9.1 організовує діяльність Громадької ради;
     9.2 скликає та організовує підготовку засідання Громадської ради, проекту порядку денного та проектів рішень Громадської ради;
     9.3 веде засідання Громадської ради, стежить за дотриманням порядку денного, погодженого регламенту виступів, ставить на голосування проекти рішень;
     9.4 підписує документи від імені Громадської ради;
     9.5 підтримує зв’язок між Громадською радою та міським головою;
     9.6 представляє Громадську раду у взаємовідносинах з органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
     9.7 доводить до відома адресатів та засобів масової інформації рішення Громадської ради та результати діяльності її органів;
     9.8 виконує інші дії, необхідні для належного проведення засідань Громадської ради.
     10. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.
     10.1 Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.
     10.2 Члени Громадської ради інформуються про проведення засідання Громадської ради не пізніше, ніж за три робочі дні до дня проведення засідання, а у випадках необхідності термінового вирішення питання члени Громадської ради можуть бути повідомлені про засідання у день його проведення. Про дату, час та місце засідання інформується також міський голова.
     10.3 У засіданнях Громадської ради можуть брати участь секретар міської ради, заступники міського голови, керівники, відділів виконавчих органів міської ради.
     11. Рішення Громадської ради є правочинним, якщо воно приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
     11.1 Рішення Громадської ради, прийняті на її засіданнях, оформляються протоколом засідання, який підписується головою Громадської ради, секретарем засідання.
     11.2 Рішення ради мають рекомендаційний характер і подаються через секретаря приймальної міського голови та засобами масової інформації.
     12. Повноваження члена Громадської ради достроково припиняються розпорядженням міського голови:
     12.1 за відповідною заявою члена Громадської ради;
     12.2 за поданням Громадської ради у зв’язку з невиконанням обов’язків цим членом Громадської ради чи його неучастю в засіданнях та заходах Громадської ради, що підтримано 2/3 голосів членів Громадської ради, присутніх на засіданні, під час якого розглядається відповідне питання.
     13. Внесення змін та доповнень (замість осіб, що вибули) до складу Громадської ради відбувається:
     13.1 за поданням голови Громадської ради та затверджується Тростянецьким міським головою в установленому порядку.
     13.2 Зміни до цього положення вносяться розпорядженням Тростянецького міського голови, за згодою з громадськістю.
     14. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

 

                                 Секретар міської ради                                 А.І. Шацька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тростянець запрошує!
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 


Відкрите місто на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Мери за економічне зростання
Ми розвиваємо електронне урядування
Ми розвиваємо електронне урядування на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Система електронних державних закупівль
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Розпорядження КМУ
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Куди ідти?
Картинна галерея в садибі Л.Кеніга
Дочiрнє пiдприємство ,,Елегiя-2” на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Асоціації
Асоціація міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Асоціація малих міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Відвідуваність сайту