Навігація


ВАЖЛИВО
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Збережемо
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
НАРИСИ ІСТОРІЇ
Нариси історії міста Тростянець на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Управління житлово-комунального господарства

Тростянецька міська рада

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням комітету з конкурсних торгів

(від «20» січня 2012 року)

Голова комітету з конкурсних торгів

____________________ Заяц Ю.М.

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

 

 

 

на закупівлю робот

 

Поточний (середній) ремонт дороги по вул. Зарічна а в м. Тростянець, Сумської області

 

 

 

 

 

 

м. Тростянець – 2012 р.


 

ЗМІСТ

документації конкурсних торгів

 

I. Загальні положення

1.1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

1.2. Інформація про замовника торгів

1.3. Інформація про предмет закупівлі

1.4. Процедура закупівлі

1.5. Недискримінація учасників

1.6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

1.7. Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

 

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

2.1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

2.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

 

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

3.6. Кваліфікаційні критерії до учасників

3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

3.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

3.9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

 

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

 

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

5.2. Виправлення арифметичних помилок

5.3. Інша інформація

5.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

 

VI. Укладання договору про закупівлю

6.1. Терміни укладання договору

6.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

6.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

 

Додатки 1-4

 


 
I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01 червня 2010 року № 2289 – VI (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях визначених Законом

2. Інформація про

замовника торгів

 

повне найменування

Тростянецька міська рада Сумської області

місцезнаходження

42600, Сумська область, м. Тростянець, вул. Миру, 6

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Заяц Юрій Миколайович – голова комітету з конкурсних торгів, заступник міського голови. 42600, Сумська обл., м. Тростянець,вул. Миру, 6 каб. № 3, т. 05458-5-13-80.

 

3. Інформація про предмет закупівлі

 

найменування предмета закупівлі

Поточний (середній) ремонт дороги по вул. Зарічна в

м. Тростянець, Сумська область

вид предмета закупівлі

Роботи

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

За адресою Замовника

 

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

З березня 2012 року по грудень 2012 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних  торгів є національна валюта України  - гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України згідно з Договором.

7. Інформація про мову (мови), якою(якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

7.1. Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

7.2. У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

7.3. Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою.

7.4. Якщо в складі пропозиції конкурсних торгів надається документ, що складений на іншій, ніж передбачено пунктом 7.3. цього Розділу мові, учасник надає переклад цього документу.

7.5. Якщо учасник торгів є нерезидентом України, він може подавати свою пропозицію конкурсних торгів англійською мовою з обов’язковим перекладом на українську мову. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів викладаються  українською мовою.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

 

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством; за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів пов'язаних з проведенням конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: «Не відкривати до 01 березня 2012 р. до 14:00»

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

1) документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (виписка з протоколу засновників про призначення директора, резидента, голови правління; довіреність керівника учасника та інше) (копія завірена живою печаткою і підписом підприємства);
2) документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником (перелік документів зазначено п.7 розділу 3 конкурсної документації);
3) документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (перелік документів зазначено п.6 розділу 3 конкурсної документації);

4) заповнені додатки 1-4 конкурсної документації

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

 

Умови відсутні так як забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: відхилити таку вимогу або погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону. Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

 

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази: надається довідка складена у довільній формі за підписом керівника підприємства:

 

2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: довідка за підписом керівника щодо наявності в штаті підприємства відповідних спеціалістів (інформація про працівників: чисельність, посада, фах (спеціальність), досвід роботи  - які мають відношення до мети та цілей закупівлі) подається у наведеному нижче вигляді:

 

Довідка про працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід

 

№ з/п

Посада

Прізвище Ім'я та по-батькові

Освіта

Спеціальність

Загальний стаж роботи, років

Досвід роботи на аналогічній посаді, років

1

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

  __________________                                                      _________________

      (посада,прізвище,ініціали )                                                        (підпис)

м.п.

Додатково до довідки надаються копії дипломів (посвідчень), трудових книжок.

3. Документально підтверджений досвід виконання аналогічних договорів: копії виконаних аналогічних договорів з урахуванням предмету закупівлі.

 

Інформаційна довідка про виконання аналогічних договорів:

Назва організації із якою укладено договір

Адрес, телефон, П.І.П особи, яка відповідала за виконання договору

Предмет Закупівлі

Термін дії договору

 

 

 

 

 

___________________________     ___________  

(посада,прізвище,ініціали )                                (підпис)

м.п.

 

4. Наявність фінансової спроможності:

-  копії оформлених згідно встановленим нормативних актів звітних документів: «Балансу» (форма № 1); «Звіту про фінансові результати» (форма № 2); «Звіт про рух грошових коштів» (форма № 3), для суб’єктів малого підприємництва фінансовий звіт (форми 1-М,2-М). Зазначені документи надаються квартальні (за останній звітний, відпрацьований період) (форми № 1, 2).

- оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами) дійсну на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.

 

5. Інші вимоги та відповідні документи:

 

5.1. Провадження Учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його Статуту надаються:

- Копія діючого Статуту (у останній редакції) або іншого установчого документу (для юридичних осіб);

- Копія Свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців);

- Копія  довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

 

5.2 Відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів):

- оригінал довідки з податкової інспекції, дійсну на момент розкриття - (про відсутність заборгованості по обов’язковим платежам).

 

5.3. Відсутність рішення про визнання Учасника банкрутом або відкриття ліквідаційної процедури: оригінал довідки щодо відсутності рішення про порушення проти суб’єкта господарювання справи про банкротство чи визнання його в установленому порядку банкротом, яка видана уповноваженою структурою дійсну на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.

5.4 Документ, підтверджуючий, що учасника не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку:

5.4.1 Довідка, надана в довільній формі про те, що учасника не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку ( для фізичної особи).

5.4.2 Довідка, надана в довільній формі про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі,  не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку ( для фізичної особи).

5.4.3 Довідка надана в довільній формі про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

 

5.5. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

5.6. Копія довідки про взяття на облік платника податків (якщо така передбачається).

5.7. Копія Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (або про сплату єдиного податку).

5.8. Документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю: надається документ, підтверджуючий обрання/призначення керівника та право підпису відповідно до вимог за установчими документами підприємства-Учасника (копія протоколу зборів засновників підприємства та/або наказу про призначення керівника) та особи (якщо така визначена Учасником), яка має право підпису документів: довіреність (оригінал) або інший документ (оригінал) із зазначенням повноважень, ПІБ уповноваженої особи, зразку підпису, терміну дії та інше з наданням копії паспорту уповноваженої особи (якщо повноваження надаються у відповідності до паспортних даних) (для юридичних осіб).

5.9. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

5.10. Копія паспорту (для фізичних осіб).

5.11. Копії сертифікатів відповідності або посвідчень про якість  на аналогічну, що запропонована до постачання, продукцію.

 

Документи, що непередбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозицій конкурсних торгів.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником згідно технічного завдання (додаток№2).

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Поточний (середній) ремонт дороги по вул. Зарічна в м. Тростянець, Сумської області.

 

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

 

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів

За адресою Замовника, кабінет № 3.

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

 

01.03.2012 року до 13.30 год.

 

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

 

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

За адресою Замовника, актовий зал

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

 

01.03.2012 року о 14.00 год.

 

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів (Додаток 4).

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону.

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів  комітету  з конкурсних  торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова  комітету з конкурсних торгів.

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником  у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці  та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється

3. Інша інформація

 

 Ціна пропозиції.

При розрахунку ціни, за яку Учасник згоден виконати замовлення, враховується ціна предмету закупівлі в цілому , відповідно до цієї інструкції на умовах поставки за адресою Замовника – поставка пального здійснюється у вигляді талонів (картки на паливо) та всі витрати, пов’язані з виконанням зобов’язань Учасника процедури закупівлі по виконанню договору, з усіма податками, зборами та обов’язковими платежами відповідно до законодавства України.

До кінцевої вартості пропозиції конкурсних торгів включаються усі витрати Учасника, в тому числі, прямі витрати, накладні витрати, витрати сторонніх організацій та прибуток, який Учасник планує одержати при виконанні договору.

Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень, та за будь-яких обставин не підлягають зміні або коригуванню, у тому числі, шляхом знижок/надбавок, під час дії пропозиції конкурсних торгів.

Учасник самостійно відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів та ліцензій на товар, який запропонований на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів та ліцензій (якщо це передбачено чинним законодавством).

Усі витрати, що переможець торгів передбачає нести, виконуючи усі умови договору враховують в загальній ціні пропозиції. Невраховані у загальній ціні витрати оплачуватися Замовником окремо не будуть.

 Порядок дотримання конфіденційності.

Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається лише уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

Будь-які спроби учасника вплинути на оцінювання замовником пропозицій або прийняття рішення про вибір переможця призведе до відхилення його пропозиції.

Інші положення.

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації конкурсних торгів з боку Учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що Учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації конкурсних торгів та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.

У разі виникнення у Учасників процедури закупівлі питань, що не висвітлені у документації конкурсних торгів, комітет з конкурсних торгів при їх практичному обговоренні з Учасниками процедури закупівлі та вирішенні керується чинними нормативно-правовими актами України.

Під час проведення даної процедури закупівлі сторони передають інформацію у письмовій формі. Якщо інформація передавалась в іншій формі, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути письмово підтверджений ними.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник:
 - не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;
 - не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
 - не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.                                               

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:
 - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
 - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
 - виявлення факту змови учасників;
 - порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
 - подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
 - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;
 - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.        

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:
 - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
 - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

 Договір   про  закупівлю  укладається  в  письмовій  формі відповідно до положень Цивільного кодексу України, та Господарського   кодексу   України, з  урахуванням особливостей, визначених Законом. Істотні умови договору (проект договору) Додаток № 3 до документації конкурсних торгів.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору не вимагається

 


Додаток 1

(Цінова пропозиція має бути оформлена відповідно до наступної форми)

Учасник не повинен відступати від даної форми. Усі показники,

які заповнюються Учасником в ціновій пропозиції повинні бути чітко

та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень.

 

  ПРОПОЗИЦІЯ

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), _______________________________________________________ надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю) поточний (середній) ремонт по вул. Зарічна в м. Тростянец, Сумської області згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши технічні вимоги та вимоги замовника на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору за цінами, наведеними нижче.

 

лоту

Найменування товару

Кількість

Ціна за одиницю, грн., з ПДВ* 

ПДВ, %, грн.

Загальна вартість з урахуванням ПДВ, грн.

 

 

 

 

 

 

 

Загальна ціна пропозиції з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат складає: ______________________________________________ грн. в т.ч ПДВ* __________________(прописом).

 

1.      Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

 2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом - _____  кал. днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції .

 4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми згодні підписати Договір із замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

     5. Строк поставки товару:

- на протязі __ календарних днів за кількість вказаній заявки від Замовника  (не пізніше 3 календарних днів).

     6. Умови та порядок розрахунків: оплата на протязі __ календарних  днів після одержання товару у вказаному місці призначення (не менше 30 календарних днів).

7. Ми гарантуємо зменшення цін на товар у випадку відповідного  зменшення ринкових  цін.

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*.

 

Увага!!!

* У разі надання цінових пропозицій Учасником - не платником ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та у графі «Ціна, грн., з ПДВ» зазначається ціна без ПДВ, про що Учасником робиться відповідна позначка.


ДОДАТОК №2

до документації конкурсних торгів

 

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 

·         Ціни на роботи встановлюються в національній валюті України.

·         Обсяги закупівлі товарів, робіт та послуг можуть  бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

·         Розрахунок за поставлений товар проводиться у відповідності до реального фінансування Замовника.

·         Місце поставки – за адресою Замовника.

 


ДОДАТОК №3

до документації конкурсних торгів

 

 

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 

1. Продавець передає у власність Покупця, а Покупець оплачує роботи, визначені в асортименті, кількості та за цінами (далі - „роботи"), які зазначені у специфікації (відповідно до цінової пропозиції конкурсних торгів), що додається до Договору про закупівлю і є його невід'ємною частиною.

Продавець передає у власність Покупця роботи на умовах, зазначених в договорі.

2. Ціни на роботи встановлюються в національній валюті України.

3. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від умов пропозиції конкурсних торгів учасника - переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не повинні змінюватися після підписання договору до повного виконання зобов’язань сторонами, окрім випадків зменшення реального фінансування та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю;

4. Розрахунки за роботи здійснюються протягом __ календарних днів з дня його отримання.

5. У договорах закупівлі передбачати наступні штрафні санкції:

- у разі затримки робот або поставки не в повному обсязі, заявленому Покупцем, Продавець сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки.

- за порушення термінів продажу продукції, визначених договором, продавець має сплачувати штраф у розмірі 20% від суми непоставленої в строк продукції;

- при постачанні неякісної продукції продавець має проводити зміну продукції на якісну за власний рахунок у термін, що не перевищує 20 діб, та сплачувати штраф у розмірі 20% від суми проданої продукції належної якості;

- у разі передачі прав і обов’язків по укладеному договору постачання продукції іншим особам - Продавець, що порушив зобов’язання, сплачує Покупцю штраф у розмірі 20% від суми договору.

6. Строк поставки: товар має бути поставлений на підставі письмових заявок Замовника впродовж __ календарних днів з моменту їх отримання будь-яким способом (листом, факсом, електронною поштою, тощо) Постачальником.

7. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання та діє до 31.12.2012р.;

8. Умови постачання: за адресою Замовника.

9.Покупець має право розірвати договір у односторонньому порядку, якщо Роботи не поставлені Продавцем у строк 5 робочих днів від дня одержання продавцем заявки Покупця.

10. Розрахунковий рахунок Замовника: 35428013001376.

11. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

12. Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

 

 

 

 

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

_________________________________________________________


ДОДАТОК 4

 

 

ДОВІРЕНІСТЬ

 

м.__________________                                                    «___» __________2012р.

 

 

__________________________ (повна назва Учасника), далі підприємство, в особі директора (голови правління, президента)_________________, який діє на підставі Статуту, цією довіреністю уповноважує ____________________________________(П.І.Б., № та серія паспорту, місце проживання) представляти інтереси підприємства на процедурі відкритих торгів на закупівлю________________________________(вказати предмет закупівлі ) (вказати замовника).

Для виконання представницьких функцій _________________________(П.І.Б.) надаються права на вчинення дій, передбачених чинним законодавством України, зокрема:

-                звертатися за роз’ясненням до комітету з конкурсних торгів щодо документації конкурсних торгів;

-                підписувати документи пропозиції конкурсних торгів;

-                надавати пропозиції;

-                відкликати, вносити зміни та продовжувати дію пропозицій;

-                бути присутнім при розкритті пропозицій;

-                давати згоду на виправлення арифметичних помилок, виявлених у поданій пропозиції;

-                подавати заявки на участь у відкритих торгах;

-                подавати скарги щодо порядку здійснення процедури закупівлі, а також мати інші повноваження, необхідні для розгляду комітетом з конкурсних торгів пропозиції підприємства.

 

 

 

Ця довіреність видана «_____»____________2012р., є чинною до «_____»_______________2012р. без права передоручення.

 

 

 

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об`єм робіт по поточному (середньому)  ремонту дороги по вул. Зарічна в м. Тростянець

 

Вид робіт

Об`єм

1

Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм

100 м2

1,074

2

Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа (1000кг/см2)

100м2

1,05

3

Улаштування покриттів товщиною 5 см із гарячих асфальтобетонних сумішей

100 м

1,05

4

Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів

100 м2

0,06

5

Камені бетонні бортові прямі рядові і вїздні із бетону В22,5 (М300) (МР3150)

 м3

0,252

6

Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм

100м2

3,6

7

Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 4-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа (1000 кг/см2)

100м2

3,6

8

Улаштування покриттів товщиною 5 см із гарячих асфальтобетонних сумішей

100 м2

3,6

9

Планування площ механізованим способом, група грунту 3

1000м2

2

10

Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебеню 0-40

100м3

2

11

Улаштування покриттів товщиною 5 см із гарячих асфальтобетонних сумішей

100м2

20

 

 

Тростянець запрошує!
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 


Відкрите місто на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Мери за економічне зростання
Ми розвиваємо електронне урядування
Ми розвиваємо електронне урядування на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Система електронних державних закупівль
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Розпорядження КМУ
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Куди ідти?
Картинна галерея в садибі Л.Кеніга
Дочiрнє пiдприємство ,,Елегiя-2” на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Асоціації
Асоціація міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Асоціація малих  міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Відвідуваність сайту