Навігація


ВАЖЛИВО
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Збережемо
 на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
НАРИСИ ІСТОРІЇ
Нариси історії міста Тростянець на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Юридичний відділ міськвиконкому

Витяг із положення про відділ правового забезпечення Тростянецької міської ради

 

 

Відділ правового забезпечення Тростянецької міської ради (надалі – Відділ) є виконавчим органом Тростянецької міської ради. Відділ підконтрольний та підзвітний Тростянецькій міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові.

Забезпечує дотримання та правильне застосування законодавства міською радою, її виконавчими органами та їх посадовими особами, інформує їх керівників про необхідність вжиття заходів до скасування або відміни нормативних актів, актів ненормативного характеру (індивідуальних актів) (надалі - актів), прийнятих з порушенням чинного законодавства. Разом з відповідними виконавчими органами Тростянецької міської ради узагальнює практику застосування чинного законодавства у відповідній галузі, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд керівництву міської ради для вирішення питань про необхідність підготовки проекту акта та внесення його в установленому порядку до органу, уповноваженого його приймати. Здійснює юридичну експертизу проектів актів та перевіряє їх на відповідність чинному законодавству при поданні їх для прийняття та підпис уповноважених осіб, погоджує їх за наявності віз керівників відповідних виконавчих органів ради або осіб, які їх заміщують. У разі невідповідності проекту акта чинному законодавству, та, якщо внесені до нього відділу зауваження не враховано, відділ, не візуючи проект акта, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення уповноваженим органом. Не допускається видання актів, а також подання проекту акта відповідному органу для вирішення питання щодо прийняття чи узгодження без попереднього розгляду відділом. Вносить керівництву Тростянецької міської ради пропозиції щодо реєстрації актів відповідними органами, якщо ці акти впливають на права, свободи і законні інтереси громадян. Бере участь у підготовці проектів розпорядчих документів, договорів (контрактів), інших правочинів, розглядає проекти актів, які надійшли для погодження, готує письмові висновки чи зауваження до них. Проводить разом з іншими виконавчими органами Тростянецької міської ради роботу по перегляду актів з метою приведення їх у відповідність із чинним законодавством, готує пропозиції щодо скасування, відміни, внесення до них змін або доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність. З використанням сучасних технічних засобів проводить інформаційно - довідкову роботу із законодавства, оперативно доводить до виконавчих органів Тростянецької міської ради інформацію про зміни, які відбулися в чинному законодавстві, готує їх керівникам довідкові матеріали із законодавства, надає посадовим особам Тростянецької міської ради та депутатам консультації з правових питань. Бере участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових, особистих немайнових прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб. Спільно з відповідними виконавчими органами міської ради сприяє своєчасному реагуванню на протести, подання та приписи прокурорів, рішення, постанови, ухвали, окремі ухвали судів, документами інших правоохоронних чи контролюючих органів. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних чи контролюючих органів, результати претензійної і позовної роботи, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності в діяльності міської ради; розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності виконавчих органів міської ради, вносить їх на розгляд керівництва міської ради. Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень. Готує позови до суду про визнання незаконними актів державних органів, інших органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадян, які обмежують права територіальної громади міста, повноваження міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб. Представляє в установленому законодавством порядку інтереси міської ради та її виконавчих органів в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів. Разом з керівником відповідного виконавчого органу міської ради вносить пропозиції керівництву міської ради про притягнення до відповідальності посадових осіб, з вини яких заподіяна шкода або завдані збитки. Методологічно сприяє організації правової роботи на підприємствах, установах та організаціях, які належать до комунальної власності територіальної громади міста, здійснює заходи щодо правового виховання населення міста, що передбачені Національною програмою розвитку правової освіти населення. Сприяє діяльності комісій міської ради. Вживає заходів до впровадження кращих форм і методів діяльності юридичної служби. Бере участь в організації і проведенні семінарів, занять, інших заходів з правових питань з працівниками виконавчих органів Тростянецької міської ради. Надає юридичні консультації депутатам, комісіям міської ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідними актами. Сприяє додержанню чинного законодавства у реалізації прав трудового колективу міської ради під час вирішення ним питань виробничого характеру і соціального розвитку; бере участь у підготовці та укладанні колективного договору, консультує виборні органи трудового колективу міської ради з питань законодавства, що стосуються їх повноважень. Бере участь у пленарних засіданнях міської ради, засіданнях виконавчого комітету міської ради, комісій міської ради, інших дорадчих та колегіальних органів з розгляду галузевих питань. Розглядає звернення громадян, об`єднань громадян, політичних партій щодо проведення масових заходів, в разі необхідності подання відповідної позовної заяви до суду щодо обмеження права на проведення заходів.

 

Тростянець запрошує!
Авторизація
Логін

ПарольЗабули пароль?

 Відновити 


Відкрите місто на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Ми розвиваємо електронне урядування
Ми розвиваємо електронне урядування на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Система електронних державних закупівль
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Розпорядження КМУ
на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец
Куди ідти?
Картинна галерея в садибі Л.Кеніга
Дочiрнє пiдприємство ,,Елегiя-2” на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Асоціація міст України
Асоціація міст України на сайте trostyanets-miskrada.gov.ua Тростянец

Відвідуваність сайту